Komunikat Dyrektora LFV dot. nowego roku szkolnego

Drodzy Rodzice, 

Z wielka radością myślimy o ponownym spotkaniu z naszymi uczniami w pierwszym dniu szkoły w nowym roku, w środę 2 września, w naszych placówkach na Sadybie i Saskiej Kępie. 

W poniższym liście powitalnym przekazujemy Państwu podstawowe informacje oraz linki do informacji szczegółowych. 

PROTOKÓŁ SANITARNY ZATWIERDZONY PRZEZ RADĘ SZKOŁY 

Przyjęty protokół sanitarny przewiduje powrót wszystkich uczniów do szkoły do pracy stacjonarnej. Zostały zatwierdzone następujące podstawowe zasady sanitarne : 

> Noszenie maseczek przez wszystkie osoby dorosłe obecne w placówce 

> Noszenie maseczek przez wszystkich uczniów gimnazjum-liceum (uczniowie przedszkola i szkoły podstawowej nie noszą maseczek)

> Pomiar temperatury u wszystkich osób wchodzących na teren placówki (odmowa wejścia dla osób z temperaturą równą lub wyższą 37,8°C.)

> Dystans 1,5 m zostanie zachowany tam gdzie warunki na to pozwalają. 

> Wietrzenie pomieszczeń przed zajęciami i przynajmniej 5 minut co godzinę 

> Dezynfekcja i mycie rąk będą bardzo regularne a ich konieczność – przypominana pracownikom edukacyjnym. 

> Wstęp na teren placówek mają wyłącznie uczniowie i pracownicy. Zachęcamy rodziców do kontaktu z administracją telefonicznie lub drogą mailową (rodzice będą przyjmowani jedynie po uprzednim umówieniu spotkania). Wyjątek : rodzice uczniów przedszkola mogą odprowadzić dzieci do klasy.  

=> PROTOKÓŁ SANITARNY szczegółowy

> POCZĄTEK ROKU NA SADYBIE : PRZEDSZKOLE I SZKOŁA PODSTAWOWA 

Listy klas zostaną przesłane rodzicom mailem w przededniu rozpoczęcia roku. 

> Uczniowie klas TPS & PS będą przyjmowani w godz. 8:20-8:30 i pozostaną w szkole
do godz. 10:30. 

Z powodów sanitarnych, rodzice nie będą mogli pozostać w klasach, jak w latach uprzednich.
W zależności od adaptacji dziecka, nauczyciele poinformują o organizacji w następnych dniach. 

> Uczniowie klas MS & GS będą przyjmowani w godz. 8:20-8:30 i pozostaną w szkole
do godz. 14:45. 

> Uczniowie klas CP będą przyjmowani w godz. 8:20-8:30 i pozostaną w szkole
do godz. 14:45. 

> Uczniowie klas CE1, CE2, CM1 & CM2 będą przyjmowani w godz. 8:50-9:00 i pozostaną w szkole do godz. 14:45. 

Odprowadzenie dzieci klas szkoły podstawowej (CP, CE1, CE2, CM1 & CM2) przez ich rodziców na dziedziniec nie będzie możliwe. 

Pierwsze spotkania w roku szkolnym z nauczycielami odbędą się w formie wideokonferencji według poniższego kalendarza :

klasy CP, CE1 & CE2 : Czwartek 10 września o godz. 17:30

klasy TPS, PS, MS & GS : Poniedziałek 14 września o godz. 17:30

klasy CM1 & CM2 : Wtorek 15 września o godz. 17:30

Linki do spotkań zostaną Państwu przekazane w najbliższych dniach. 

=> INFORMACJE PRAKTYCZNE szczegółowe  – Przedszkole i szkoła podstawowa 

=> INFORMACJE Zajęcia pozaszkolne – Przedszkole i szkoła podstawowa

> POCZĄTEK ROKU SZKOLNEGO NA SASKIEJ KĘPIE : GIMNAZJUM I LICEUM 

Środa 2 września będzie dniem pierwszego kontaktu, w czasie którego uczniowie otrzymują informacje o przebiegu roku szkolnego, zaleceniach sanitarnych, jak również plany lekcji, podręczniki szkolne. Z powodów sanitarnych, rodzice nie będą mogli wejść na teren placówki. Uczniowie będą powitani przed budynkiem C przez członków ekipy pedagogicznej i pozostaną w szkole jak podano poniżej : 

klasy 6ème :   9:30 – 13:30 

klasy 5ème : 10:00 – 13:15

klasy 4ème : 10:30 – 13:45

klasy 3ème : 11:00 – 14:00

klasy 2nde : 14:30 – 16:30

klasy 1ère  : 14:45 – 16:45

klasy Terminale : 15:00 – 17:00

Pierwsze spotkania w roku szkolnym z nauczycielami odbędą się w formie wideokonferencji według poniższego kalendarza :

klasy 3èmes – 2ndes – Terminales : Poniedziałek 7 września godz. 18:30

klasy 5èmes – 1ères : Wtorek 8 września godz. 18:30

klasy 6èmes  – 4èmes : Środa 9 września godz. 18:30

Linki do spotkań zostaną Państwu przekazane w najbliższych dniach. 

STOŁÓWKA I TRANSPORT SZKOLNE 

Usługodawcy zastosują reguły sanitarne zgodne z wymogami władz sanitarnych polskich, co się tyczy zbiorowego żywienia i transportu szkolnego, oraz z naszym protokołem sanitarnym. 

Zapisy odbywać się będą wyłącznie online. 

Stawki, informacje i dokumenty są dostępne na naszej stronie internetowej : 

=> STOŁÓWKA SZKOLNA 

=> TRANSPORT SZKOLNY 

Niniejsze wzmożone wymogi sanitarne powinny pozwolić na zmniejszenie ryzyka zakażenia wirusem COVID-19 jeśli wszyscy członkowie społeczności szkolnej będą ich przestrzegać. 

Szkoła zastosuje się do zaleceń, które polskie władze sanitarne mogą wystosować w zależności od rozwoju sytuacji. 

W razie indywidualnej kwarantanny nałożonej przez władze lokalne, będzie można wdrożyć pomoc dla uczniów w takiej sytuacji. 

W razie zamknięcia klasy lub placówki, ekipy pedagogiczne sa gotowe na przejście na nauczanie zdalne, po doświadczeniu z wiosny 2020. 

Drodzy rodzice, pragniemy zapewnić Państwa, że wszyscy pracownicy LFV są w pełnej mobilizacji, aby zapewnić jak najlepsze warunki wszystkim uczniom naszej szkoły. 

Frédéric BIZOT
Dyrektor

—————————

Kontakty

Sekretariat na SADYBIE : Przedszkole i szkoła podstawowa : primaire@lfv.pl – 22 651 96 12

Sekretariat na SASKIEJ KĘPIE : Gimnazjum i liceum : info@lfv.pl – 22 616 54 01

Platforma administracyjna i finansowa EDUKA : https://lfv.eduka.school/

Korzystając z naszej strony internetowej, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookie i akceptujesz nasze warunki korzystania ze strony.

Dowiedz się więcej