Rozpoczęcie roku szkolnego w szkole na Sadybie: czwartek 2 września 2021

Ważne informacje dla rodziców na temat rozpoczęcia roku szkolnego dla uczniów w przedszkolu i szkole podstawowej. W przeddzień rozpoczęcia roku szkolnego poinformujemy Państwa drogą elektroniczną do jakiej klasy zostało zapisane dziecko.

SŁOWO DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ

Szanowni Państwo, Drodzy Rodzice,

Mam nadzieję, że wakacje były miłym czasem odpoczynku i jestem przekonany, że wszystkich cieszy perspektywa powrotu do szkoły. Dla uczniów, ich rodzin oraz personelu szkoły rozpoczęcie roku szkolnego jest zawsze oczekiwanym momentem.

To już drugi rok z rzędu, kiedy powrót uczniów po wakacjach do szkoły wiąże się z potrzebnymi zmianami i wymaga podporządkowania się protokołowi sanitarnemu, który został Państwu przekazany.

Jesteśmy do Państwa dyspozycji i dziękujemy za zaufanie, jakim obdarzyliście Państwo Liceum Francuskie.

Z poważaniem
Franck Bis, Dyrektor szkoły podstawowej

> Rozpoczęcie dla klasy dwulatków TPS i dla klasy przedszkolnej maluchów PS (wejście główne do szkoły):

Nauczyciele będą czekać na dzieci w klasach od godz 8.20. Zajęcia rozpoczną się o godz. 8.30 i będą trwały do godz. 10.30.

Ze względu na restrykcje sanitarne, rodzice, w przeciwieństwie do lat ubiegłych, nie będą mogli zostać z dziećmi w klasie.

W zależności od stopnia adaptacji dziecka, nauczyciel poinformuje o planie zajęć w kolejnych dniach.

> Rozpoczęcie dla klasy przedszkolnej średniaków MS i starszaków GS (wejście główne do szkoły):

Nauczyciele będą czekać na dzieci w klasach od godz. 8.20. Zajęcia rozpoczną się o godz. 8.30 i zakończą się o godz. 14.45.

Protokół sanitarny – Przypomnienie

Przychodzenie i wychodzenie ze szkoły – PRZEDSZKOLE

  • Tylko jedna osoba dorosła może odprowadzać dziecko do sali lekcyjnej.
  • Obowiązuje jeden kierunek ruchu osób odprowadzających dzieci zgodnie z oznakowaniem: wejście przez główne wejście do szkoły, odprowadzenie dziecka do klasy korytarzem przedszkolnym i powrót do wyjścia głównego korytarzem wzdłuż sali gimnastycznej.
  • Ze względów bezpieczeństwa, związanymi z warunkami przemieszczania się, z wózkiem mogą wchodzić do szkoły wyłącznie osoby odprowadzające uczniów klasy TPS.

> Rozpoczęcie dla klasy CP, CE1, CE2, CM1, CM2 (wejście przez bramę dziedzińca szkoły):

  • uczniowie klas CP : nauczyciele będą czekać na dzieci na dziedzińcu szkolnym od godz. 8.20 do godz. 8.30. Zajęcia zakończą się o godz. 14.45.
  • uczniowie klas CE1, CE2, CM1 i CM2 : nauczyciele będą czekać na dzieci na dziedzińcu szkolnym od godz. 8.50 do godz. 9.00. Zajęcia zakończą się o godz. 14.45.

Rodzice uczniów szkoły podstawowej (CP, CE1, CE2, CM1 i CM2) nie będą mogli towarzyszyć dzieciom na dziedzińcu szkolnym.

Protokół sanitarny – Przypomnienie

Przychodzenie i wychodzenie ze szkoły – SZKOŁA PODSTAWOWA

  • Tylko jedna osoba dorosła może odprowadzać dziecko do wejścia do szkoły. 
  • Wejście i wyjście ze szkoły odbywa się przez bramę dziedzińca szkoły podstawowej.

Godziny funkcjonowania szkoły

Szkoła będzie otwarta o godz. 8.20, zajęcia rozpoczynają się 10 min po otwarciu bramy szkoły, o godz. 8.30 i kończą się, od poniedziałku do czwartku o godz. 14.45 i w piątek o godz. 14.30.

Godziny funkcjonowania szkoły muszą być skrupulatnie przestrzegane, co jest świadectwem szacunku wobec innych. 

Podział na klasy

Kryteria według których tworzone są klasy:

  • Liczba chłopców i dziewczynek
  • Narodowość uczniów
  • Profil językowy ucznia

Rada pedagogiczna przydziela uczniów do klas biorąc pod uwagę, w miarę możliwości, prośby rodziców.

Rodzice, którzy chcieliby spotkać się z Dyrektorem na początku roku szkolnego, proszeni są o umówienie spotkania w sekretariacie.

N.B: Każda prośba dotycząca zmiany klasy będzie traktowana wyjątkowo, ponieważ zaburza równowagę powyższych kryteriów.

Świetlica szkolna

Świetlica poranna – w godz. 7.30-8.30

Świetlica poranna będzie otwarta od 2 września dla wszystkich zapisanych uczniów.
W sprawie zapisu na cały rok szkolny prosimy o kontakt z Panią de Nisau activites@lfv.pl.

Świetlica popołudniowa – w godz. 14.45 – 17.00

Od 2 do 10 września darmowa świetlica popołudniowa będzie otwarta dla wszystkich uczniów.

Zajęcia dodatkowe

Zajęcia dodatkowe rozpoczną się w poniedziałek 13 września. Informacje są dostępne tutaj. W najbliższych dniach otrzymacie Państwo opis i plan zajęć dodatkowych.

Zapisy odbędą się drogą elektroniczną poprzez platformę EDUKA od piątku 3 do poniedziałku 6 września.

Kontakt między szkołą i rodzicami

W trakcie roku szkolnego informacje dotyczące wydarzeń i życia szkoły znajdziecie Państwo na regularnie aktualizowanej stronie www.lfv.pl oraz na stronie facebook: www.facebook.com/lfv.varsovie.

Prosimy o codzienne sprawdzanie wiadomości od nauczycieli oraz skrzynek mailowych, których adresy podali Państwo szkole.

Zachęcamy do kontaktowania się z nami telefonicznie lub drogą elektroniczną. Zebrania informacyjne odbędą się w pierwszych tygodniach września, na początku roku szkolnego nauczyciele przekażą daty i godziny spotkań z rodzicami.