Rozpoczęcie roku szkolnego w szkole na Sadybie: środa 2 września 2020

Ważne informacje dla rodziców na temat rozpoczęcia roku szkolnego dla uczniów w przedszkolu i szkole podstawowej.

> Rozpoczęcie dla klasy dwulatków TPS i dla klasy przedszkolnej maluchów PS (wejście główne do szkoły):

Nauczyciele będą czekać na dzieci i rodziców w klasach o godz 8.20. Zajęcia będą trwały do godz. 10.30. 

Ze względu na restrykcje sanitarne, rodzice, w przeciwieństwie do lat ubiegłych, nie będą mogli zostać z dziećmi w klasie. 

W zależności od stopnia adaptacji dziecka, nauczyciel poinformuje o planie zajęć w  kolejnych dniach.

> Rozpoczęcie dla klasy przedszkolnej średniaków MS i starszaków GS (wejście główne do szkoły):

Nauczyciele będą czekać na dzieci w klasach od godz. 8.20 do godz. 8.30.
Zajęcia zakończą się o godz. 14.45.

Protokół sanitarny – Przypomnienie

Przychodzenie i wychodzenie ze szkoły – PRZEDSZKOLE

 • Tylko jedna osoba dorosła może odprowadzać dziecko do sali lekcyjnej. 
 • Dla przypomnienia, w momencie przyjścia do szkoły dokonywany jest pomiar temperatury dzieci i dorosłych, a potem tyle razy, ile to konieczne, w ciągu dnia.
 • Obowiązuje jeden kierunek ruchu osób odprowadzających : wejście przez główne wejście i wyjście przez dziedziniec przedszkola, a następnie przez dziedziniec szkoły podstawowej zgodnie z oznakowaniem.
 • Ze względów bezpieczeństwa, związanych z warunkami przemieszczania się, z wózkiem mogą wchodzić do szkoły wyłącznie osoby odprowadzające uczniów TPS.

> Rozpoczęcie dla klasy CP, CE1, CE2, CM1, CM2 (wejście przez bramę dziedzińca szkoły):

 • uczniowie klas CP : nauczyciele będą czekać na dzieci na dziedzińcu szkolnym od godz. 8.20 do godz. 8.30. Zajęcia zakończą się o godz. 14.45.
 • uczniowie klas CE1, CE2, CM1 i CM2 : nauczyciele będą czekać na dzieci na dziedzińcu szkolnym od godz. 8.50 do godz. 9.00. Zajęcia zakończą się o godz. 14.45.

Rodzice uczniów szkoły podstawowej (CP, CE1, CE2, CM1 i CM2) nie będą mogli towarzyszyć dzieciom na dziedzińcu szkolnym.

Protokół sanitarny – Przypomnienie

Przychodzenie i wychodzenie ze szkoły – SZKOŁA PODSTAWOWA

 • Tylko jedna osoba dorosła może odprowadzać dziecko do wejścia do szkoły. 
 • Dla przypomnienia, w momencie przyjścia do szkoły dokonywany jest pomiar temperatury dzieci i dorosłych, a potem tyle razy, ile to konieczne, w ciągu dnia.
 • Wejście i wyjście ze szkoły odbywa się przez bramę dziedzińca szkoły podstawowej.

Godziny funkcjonowania szkoły

Godziny funkcjonowania placówki ulegają drobnej zmianie:
szkoła będzie otwarta o godz 8.20, zajęcia rozpoczynają się 10 mn po otwarciu bramy szkoły, o godz. 8.30 i kończą się, od poniedziałku do czwartku o godz. 14.45 i w piątek o godz. 14.30.

Godziny funkcjonowania szkoły muszą być skrupulatnie przestrzegane, co jest świadectwem szacunku wobec innych. 

Podział na klasy

Przypominam  kryteria według których tworzone są klasy:

 • Liczba chłopców i dziewczynek
 • Narodowość uczniów
 • Profil językowy ucznia
 • Poprzednia szkoła ucznia 

Rada pedagogiczna przydziela uczniów do klas biorąc pod uwagę, w miarę możliwości, prośby rodziców.
Rodzice, którzy chcieliby spotkać się z Dyrektorem na początku roku szkolnego, proszeni są o umówienie spotkania w sekretariacie.

N.B: Każda prośba dotycząca zmiany klasy będzie traktowana wyjątkowo, ponieważ zaburza równowagę powyższych kryteriów.

Świetlica szkolna

Świetlica poranna

Świetlica poranna będzie otwarta od 2 września w godzinach 7.30-8.30 w sali gimnastycznej dla wszystkich zapisanych uczniów. W sprawie zapisu na cały rok szkolny prosimy o kontakt z Panią de Nisau.

Świetlica popołudniowa

Od 2 do 11 września darmowa świetlica popołudniowa będzie otwarta dla wszystkich uczniów w godzinach 14.45 – 17.30.

Zajęcia dodatkowe

Zajęcia dodatkowe rozpoczną się najwcześniej w poniedziałek 14 września.Informacje zostaną opublikowane na stronie internetowej szkoły.
W najbliższych dniach otrzymacie Państwo informacje dotyczące zajęć dodatkowych.
Zapisy odbędą się drogą elektroniczną poprzez platformę EDUKA.

Kontakt między szkołą i rodzicami

W trakcie roku szkolnego informacje dotyczące wydarzeń i życia szkoły znajdziecie Państwo na regularnie aktualizowanej stronie www.lfv.pl oraz na stronie facebook: www.facebook.com/lfv.varsovie.

Zachęcamy do sprawdzania informacji wywieszanych na tablicach.
Prosimy o sprawdzanie dzienniczków dzieci, ważnego narzędzia komunikacji ze szkołą. Zachęcamy do kontaktowania się z nami telefonicznie lub drogą elektroniczną. Zebranie informacyjne odbędzie się na początku roku szkolnego.