Stowarzyszenie AG LFV

Statut

Zarząd Stowarzyszenia Zarządzającego Liceum Francuskim w Warszawie zapewnia realizację celów Stowarzyszenia:

 • administruje placówką i zarządza jej finansami zgodnie z umową zawartą z AEFE;
 • reprezentuje Stowarzyszenie wobec obcych osób fizycznych i prawnych w granicach swej zdolności do czynności prawnych;
 • wykonuje decyzje podjęte w drodze głosowania na Walnym Zgromadzeniu;
 • opracowuje swój regulamin wewnętrzny i przyjmuje go zwykłą większością głosów członków posiadających głos decydujący;
 • wyznacza swoich przedstawicieli i koordynuje ich działania w różnych organach placówki zgodnie z przepisami obowiązującymi dla każdego z nich.

Zbiera się ono raz w roku podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, dla dokonania wyboru przedstawicieli, którzy zasiadać będą w Radzie Zarządu. Walne Zgromadzenie jest dla całej społeczności szkolnej okazją do spotkania i omówienia problemów i wyzwań, jakie stoją przed Liceum Francuskim w Warszawie.

Statuty stowarzyszenia zarządzającego Liceum Francuskim w Warszawie

Struktura

Przedstawiciele rodziców z głosem decydującym

Julien PORTIER

prezes

 
 

Jean ENFER

zastępca prezesa

 
 

Jean CADARS

skarbnik

 
 

Aneta TERRIER

sekretarz

 
 

Candice MARCHOIS

zastępca sekretarza

 
 
 • Christine BIDAUX-SOKOŁOWSKA
 • Ambroise BIDAUX-SOKOLOWSKI
 • Frédéric CARTAILLER
 • Matthieu GHARIANI
 • Florian TERRIER

Członkowie z urzędu z głosem decydującym

 • Mathieu CARMONA, pierwszy radca przy Ambasadzie Francji w Polsce
 • Georges DIENER, radca ds. współpracy kulturalnej

Członkowie z urzędu z głosem doradczym

Dyrekcja Liceum Francuskiego w Polsce

 • Frédéric BIZOT, dyrektor LFV
 • Franck BIS, dyrektor szkoły podstawowej
 • Emmanuel GUILLEMIN, dyrektor administracyjny

Członkowie z głosem doradczym

Przedstawiciele pracowników:

 • Jean-Paul SANTASOUK, przedstawiciel nauczycieli szkoły średniej
 • Anna PROŃ-ADAMOSKA, przedstawiciel nauczycieli szkoły podstawowej
 • Paulina KLEIMAN-SZARÓW

Radcy konsularni:

 • Michel MARBOT
 • Jean ROSSI
 • Pascale SEUX

Przedstawiciel Rady Szkoły:

 • Marta VON MAUBERG

Protokoły 

Protokoły z posiedzeń Rady Zarządu są do wglądu członków Stowarzyszenia Zarządzającego w sekretariacie dyrektora po umówieniu się za pośrednictwem poczty elektronicznej:  info@lfv.pl

2020/2021

 2019/2020

2018/2019

2017/2018

Korzystając z naszej strony internetowej, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookie i akceptujesz nasze warunki korzystania ze strony.

Dowiedz się więcej