Nauczanie

Francuski program edukacji dla dzieci w wieku od 2 do 18 lat

Liceum Francuskie w Warszawie (LFV) oferuje ciągły program edukacji wysokiej jakości od przedszkola do liceum. Szkoła jest częścią sieci szkół Agencji ds. Szkolnictwa Francuskiego za Granicą (Agence pour l’enseignement français à l’étranger – AEFE), która gwarantuje wysoką jakość programu nauczania a także jego zgodność z zasadami francuskiego systemu edukacyjnego

Językiem wykładowym jest francuski, a dzieci uczą się w szkole jeszcze
4 innych języków obcych (polskiego, angielskiego, niemieckiego
i hiszpańskiego).

LFV oferuje także szeroki wachlarz ponad 40 zajęć dodatkowych: artystyczne, sportowe, językowe, itp. dla uczniów w każdym wieku.Nauczanie polega na innowacyjnym podejściu edukacyjnym, które promuje otwartość i różnorodność kulturalną poprzez m.in. naukę języków obcych oraz udział w projektach obywatelskich.

W nauczaniu przedmiotów ścisłych nacisk jest kładziony na sam proces poznawczy, co rozwija kreatywność, pobudza zmysł krytyczny, rozbudza ciekawość i zainteresowanie postępem naukowym i technicznym.

Specjalne programy

Wyjątkowy program powitalny
dla dzieci niefrancuskojęzycznych

Program przeznaczony jest dla dzieci nie znających lub nie władających biegle językiem francuskim. Umożliwia skuteczną integrację ucznia w program szkolny.

Międzynarodowa sekcja
języka polskiego

Wszyscy uczniowie planujący studiować w Polsce mogą w naszej szkole uczyć się języka polskiego, historii i literatury polskiej.

Dzieci o szczególnych potrzebach edukacyjnych

Szkoła oferuje indywidualne wsparcie pedagogiczne dla uczniów, mających specyficzne trudności w uczeniu się lub specjalne potrzeby medyczne.
Korzystając z naszej strony internetowej, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookie i akceptujesz nasze warunki korzystania ze strony.

Dowiedz się więcej