Wybierz Szkołę Francuską

Liceum Francuskie w Warszawie (LFV) to międzynarodowa szkoła francuska, która od 1919 roku kształci przyszłych młodych obywateli. Nasza społeczność edukacyjna zrzesza ponad 45 narodowości, oferując w ten sposób naukę w prawdziwie wielojęzycznym i wielokulturowym środowisku.

Dzięki wysokiej jakości edukacji otwartej na świat i Europę, co w szczególności wiąże się z nauką języków obcych od przedszkola, nasi uczniowie mogą kontynuować naukę w placówkach na całym świecie.

Wysoka jakość edukacji od przedszkola do liceum

Liceum Francuskie w Warszawie (LFV)  jest jedyną placówką oświatową w Polsce, która posiada akredytację francuskiego Ministerstwa Edukacji. Szkoła jest częścią sieci szkół Agencji ds. Szkolnictwa Francuskiego za Granicą (AEFE), która gwarantuje wysoki poziom nauczania oraz zgodność programów nauczania z francuskim systemem edukacji. 

W szkole uczą się uczniowie z różnych kultur od 2 do 18 roku życia, czyli od pierwszej klasy przedszkola do klasy maturalnej w liceum.

Doskonałość akademicka to cel, który niesiemy dla każdego ucznia i życzliwie o niego dbamy, aby uczniowie mogli zostać później aktorami w zmieniającym się świecie.

0

Narodowości

0

Uczniów

0

Poziomy kształcenia

0

NauczycieliCo roku prawie 100% naszych uczniów zdaje francuski egzamin gimnazjalny  i francuską maturę, a także DELF (certyfikat potwierdzający znajomość języka francuskiego).

Po zakończeniu szkoły nasi absolwenci dołączają do najlepszych uczelni wyższych we Francji, Polsce, ale także w Stanach Zjednoczonych, Anglii, Belgii, Szwajcarii czy Kanadzie.

Nauka języków obcych w sercu programu nauczania

LFV oferuje program nauczania, który kładzie nacisk na dogłębne nauczania języków obcych. Trójjęzyczność (francuski, angielski i polski) jest integralną częścią codzienności w naszej szkoły.

Nasi uczniowie mogą wybierać pomiędzy różnymi programami językowymi zależnie do ich potrzeb : międzynarodowa sekcja języka polskiego od pierwszej klasy szkoły podstawowej, sekcja europejska w języku angielskim od drugiej klasy liceum, zajęcia pozalekcyjne w języku angielskim, niemieckim, hiszpańskim i polskim.

Liceum Francuskie w Warszawie oferuje także specjalny program powitalny przeznaczony dla dzieci nieznających lub niewładających biegle językiem francuskim.Promocja działań obywatelskich i młodych talentów

LFV proponuje ponad 40 zajęć sportowych, artystycznych, i kulturalnych od przedszkola do liceum w ramach oferty zajęć pozalekcyjnych oraz działań klubów i stowarzyszeń działających w szkole.

Wiele zajęć oferowanych jest w języku innym niż francuski, aby każdy mógł odkrywać swoje pasje, ćwicząc jednocześnie innego języka.

Ponadto w ciągu roku organizowanych jest wiele projektów edukacyjnych i akcji obywatelskich na temat zrównoważonego rozwoju, pamięci historycznej, tolerancji i szacunku dla innych kultur, aby nasi uczniowie mogli być aktorami nieustannie zmieniającego się świata.

Dodatkowe atuty

PROGRAM POWITALNY DLA DZIECI NIEFRANCUSKOJĘZYCZNYCH

MIĘDZYNARODOWA SEKCJA JĘZYKA POLSKIEGO

Oferta zajęć pozalekcyjnych

Nasze wartości

Otwarta na świat edukacja obywatelska i świecka

Promowanie różnorodności kulturowej
i językowej

Interdyscyplinarne nauczanie uwzględniające obecne i przyszłe wyzwania naszego społeczeństwa

Indywidualne wsparcie edukacyjne oraz ciągły kontakt  z rodzicami

Promowanie aktywności fizycznej, kreatywności artystycznej oraz udziału
w akcjach charytatywnych

Program nastawiony na wielotorowy rozwój uczniów – zarówno intelektualny,
jak i kulturalny i obywatelski