Czesne

Wszystkie opłaty podane są w złotych polskich.

Czesne za rok 2020-2021

PoziomOpłata jesiennaOpłata zimowaOpłata wiosennaCzesne roczne
Przedszkole (2-6 lat)9 0006 8006 80022 600
Szkoła podstawowa
(6-11 lat)
8 9006 7006 70022 300
Gimnazjum (11-15 lat)12 8509 5509 55031 950
Liceum (15-18 lat)13 2509 8509 85032 950

Zniżka rodzinna

10% zniżki przysługuje najmłodszemu z trojga i więcej dzieci z jednej rodziny, które są zapisane do Liceum Francuskiego.

Inne wydatki