EDUKACJA DLA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU (EZR)

Edukacja na rzecz zrównoważonego rozwoju jest jednym z priorytetów francuskiego Ministerstwa Edukacji Narodowej i stanowi integralną część nauczania początkowego uczniów we wszystkich szkołach francuskich i placówkach oświatowych zarówno we Francji jak i za granicą.

W programach nauczania edukacja dla zrównoważonego rozwoju jest traktowana przekrojowo, jako nauka która pozwala uczniom zrozumieć złożoność i bogactwo świata w jego wymiarze naukowym, etycznym i społecznym.

Na poziomie nauczanie początkowego i podstawowego (przedszkola i szkoły podstawowe), francuski program szkolny od pierwszych lat buduje wrażliwość dzieci poprzez zajęcia ukazujące współzależność różnorodnych form życia i przyrody i ich rozwoju. Nacisk jest kładziony jednakowo na związki pomiędzy cyklami natury, zdrowiem oraz ochroną naturalnych źródeł i ekosystemów.

Na poziomie edukacji ponadpodstawowej (gimnazjum i liceum) zrównoważony rozwój i zagadnienia związane z ochroną środowiska są poruszane w kontekście pojęć matematycznych, ekonomicznych, społecznych, fizyko-chemicznych i nauk o Ziemi. Celem edukacji nie jest jedynie pogłębienie wiedzy uczniów na temat wpływu działalności człowieka na środowisko naturalne, ale także budzenie refleksji i stawianie  pytań o odpowiedzialność człowieka, zarówno indywidualną jak i zbiorową oraz kształcenie postawy zaangażowanej.

Cała społeczność szkolna Liceum francuskiego w Warszawie od wielu lat angażuje się w aktywność na rzecz  zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska naturalnego, zwłaszcza poprzez organizowanie zielonych klas i nawiązywanie współpracy z lokalnymi działaczami (jak np. Varsovie accueil, Fundacja Veolia Polska, BNP Paribas Bank Polska, itp.)

Latem 2020 roku uczniowie szkoły podstawowej wraz z nauczycielami założyli na wewnętrznym dziedzińcu szkoły permakulturowy ogródek warzywny, co stanowi doskonały przykład wykorzystania zrównoważonego rozwoju jako narzędzia edukacyjnego.

Pod koniec 2020 roku LFV uruchomił projekt rewitalizacji terenów rekreacyjnych dla dzieci w szkole podstawowej na Sadybie, sadząc 68 drzewek i krzewów owocowych na podwórku szkolnym (więcej informacji tutaj).

Główną ambicją  Liceum Francuskiego w Warszawie jest udział w lokalnych projektach i inicjatywach skierowanych do szkół i placówek dydaktycznych w całej Polsce oraz wspólne działanie na rzecz wymiany i promowania dobrych praktyk w zakresie zrównoważonego rozwoju.