PROGRAM WYMIANY SZKOLNEJ ADN-AEFE

Program wymiany szkolnej ADN-AEFE umożliwia uczniom drugiej klasy szkoły średniej odbycie wymiany międzynarodowej w innej szkole uczestniczącej w programie ADN-AEFE. Zanurzając się na kilka tygodni w nowym środowisku rodzinnym, szkolnym, kulturowym i językowym, uczniowie i uczennice wzbogacają swoje doświadczenia edukacyjne i kulturowe, nie przerywając przy tym nauki.

Z CZEGO SKŁADA SIĘ PROGRAM?

Jest to program wymiany szkolnej, w ramach którego uczniowie i uczennice mają możliwość spędzenia kilku tygodni w wybranej szkole w innym kraju. Zazwyczaj uczniowie są dobierani w pary i goszczeni wzajemnie przez swoje rodziny.

Dostępne są dwie opcje:

  • W ramach opcji „solo” uczniowie i uczennice jedynie spotykają się podczas wymiany.
  • W ramach opcji „duo” uczniowie i uczennice są goszczeni przez swoje rodziny i szkoły.

CZYM JEST PLATFORMA WSPARCIA ADN-AEFE?

Platforma AGORA MONDE, dedykowana wymianom szkolnym, dostępna w całej globalnej sieci szkół jako miejsce wsparcia dla uczestników i uczestniczek programu wymiany szkolnej ADN-AEFE.

To przez tę platformę składane są wnioski, proponowane pary, udostępniane wzory dokumentów (umowy między dwiema placówkami edukacyjnymi…), a także publikowane opinie uczestników i uczestniczek. Do zobaczenia wkrótce na AGORA!

Więcej informacji na stronie internetowej AEFE