Przedszkole

Francuskie przedszkoleFrancuskie przedszkole to kompletny i wyjątkowy cykl nauczania, kluczowy dla dalszej edukacji Państwa dziecka.

W przyjaznym i bezpiecznym otoczeniu Państwa dzieci będą mogły zdobyć nowe umiejętności w wielu dziedzinach (zdolności motoryczne, językowe, plastyczne i społeczne) rozwijać inteligencję emocjonalną i wyobraźnię, które pomogą im się rozwijać i kształtować swoją tożsamość.

Kadra nauczycielska w Liceum Francuskim w Warszawie składa się z wykwalifikowanych nauczycieli, którzy wsłuchują się w potrzeby dzieci i rodzin.

Państwa dziecko odniesie wiele korzyści przebywając w wielokulturowym i wielojęzycznym środowisku szkoły francuskiej, gdzie panuje tolerancja i zasady harmonijnego współżycia. Zajęcia prowadzone są w języku francuskim przez dyplomowanych nauczycieli, w każdej klasie jest też polskojęzyczny asystent.

GŁÓWNE ZAŁOŻENIA PROGRAMU W PRZEDSZKOLU

  • umiejętność posługiwania się językiem i komunikowania z innymi 
  • działanie, wyrażanie siebie i rozumienie innych poprzez aktywność fizyczną
  • działanie, wyrażanie siebie i rozumienie innych poprzez z aktywność artystyczną
  • zdobywanie pierwszych narzędzia do krytycznego myślenia 
  • poznawanie świata wokół dziecka

Dla każdego ucznia znajomość języka jest niezbędnym warunkiem odniesienia sukcesów w przyszłości. Dzięki zajęciom ruchowym i artystycznym dzieci poznają wzajemne relacje między działaniem a doznaniami, wyobraźnią, wrażliwością, myśleniem i językiem.

TRÓJJĘZYCZNOŚĆ

Wierzymy, że nauka języków obcych jest  kluczowa zarówno dla osiągnięcia dobrych wyników w nauce jak i dla rozwoju osobistego dziecka. Trójjęzyczność (francuski, angielski i polski) jest integralną częścią życia we francuskiej szkole podstawowej w Warszawie.

Oferujemy różne zajęcia językowe, dostosowane do potrzeb każdego: lekcje języka polskiego jako języka ojczystego lub języka obcego, nauka francuskiego dla dzieci niefrancuskojęzycznych, nauka angielskiego oraz zajęcia pozalekcyjne w tym języku.

ZAJĘCIA POZASZKOLNE

Przedszkole w Liceum Francuskim w Warszawie ma bogatą ofertę zajęć pozalekcyjnych od warsztatów plastycznych, poprzez sportowe, muzyczne, po naukę języków obcych.

Zajęcia odbywają się w 3 turach od godz.14.45 do 17.30. Dodatkowo jest czynna świetlica, rano w godz. od 7.30 do 8.30 i po południu od godz. 15.55 do 17.30.

ŚWIECKOŚĆ, ODPOWIEDZIALNOŚĆ OBYWATELSKA I ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ

Przedszkole francuskie w Warszawie organizuje wiele wycieczek szkolnych i projektów edukacyjnych, aby umożliwić dzieciom podtrzymanie kontaktu z językiem i kulturą polską, poznanie tradycji francuskich, ale także uwrażliwić je na kwestie zrównoważonego rozwoju, tolerancji i poszanowania dla
innych kultur.

Francuskie szkolnictwo jest świeckie. W szkole nie ma zajęć z religii, a program nauczania opiera się na kształtowaniu postaw obywatelskich i przekazywaniu wartości moralnych, przy jednoczesnym szacunku dla różnorodności przekonań religijnych.

ROZKŁAD DNIA

W przedszkolu LFV, dzień rozpoczyna się zazwyczaj o godz. 8.30 (lub między 7.30 a 8.30, jeśli dziecko jest przyprowadzane do świetlicy). W ciągu dnia dzieci mają dwie 20-minutowe przerwy aby się pobawić i odpocząć. W południe jest godzinna przerwa na obiad, odpoczynek i zabawę.

Zajęcia obowiązkowe kończą się o godz. 14.45 a następnie maluch może uczestniczyć w zajęciach dodatkowych, które trwają aż do godz. 17.30.

Więcej informacji