Program nauczania w przedszkolu

Klasy

Przedszkole w Liceum Francuskim w Warszawie przyjmuje dzieci w wieku od 2 do 6 lat i jest podzielone na 4 klasy:

  • TPS (Toute Petite Section) : 2-latki
  • PS (Petite Section) : 3-latki
  • MS (Moyenne Section) : 4-latki
  • GS (Grande Section) : 5-latki

W szkole francuskiej klasy składają się z około 15 – 20 uczniów, dzięki czemu nauczyciele mogą zapewnić stałą i indywidualną opiekę nad każdym dzieckiem.

NAUCZANIE INTERDYSCYPLINARNE DOPASOWANE DO NAJMŁODSZYCH

Przedszkole francuskie dba o rozwój intelektualny i aktywność twórczą dzieci w wieku od 2 do 6 lat poprzez nauczanie interdyscyplinarne (wychowanie przedszkolne, zajęcia twórcze, artystyczne, językowe, ruchowe i naukowe), dostosowane do potrzeb i możliwości poznawczych  maluchów.

Zajęcia prowadzone są w języku francuskim przez dyplomowanych nauczycieli, przy wsparciu polskojęzycznego asystenta.

Dzieci, które nie znają dobrze języka francuskiego lub znają go w niewielkim stopniu, mogą uczestniczyć w specjalnych kursach języka francuskiego, przygotowanych w ramach programu powitalnego, który ma im pomóc w przystosowaniu się do francuskiego systemu szkolnego.

ELEMENTY KULTUROWE W NAUCZANIU JĘZYKÓW

Nauka języków jest najważniejszym celem, jaki stawia sobie nasza placówka. Na lekcjach oprócz kwestii czysto lingwistycznych omawiane są też aspekty kulturowe, historyczne i literackie. Ważne miejsce zajmuje czytanie książek, które pozytywnie wpływa na procesy poznawcze oraz na myślenie kreatywne uczniów w danym języku.

W ofercie jest także szeroki wybór zajęć pozalekcyjnych w języku francuskim, polskim i angielskim

> NAUKA JĘZYKA FRANCUSKIEGO JAKO JĘZYKA SZKOLNEGO (FLS)

W Liceum francuskim w Warszawie, dzieci nie znające dobrze lub w ogóle języka francuskiego mogą skorzystać z dodatkowych kursów francuskiego jako języka obcego już od 2 klasy w przedszkolu (MS). Kursy mają pomóc w przystosowaniu ich do francuskiego systemu nauczania. Od klasy GS uczniowie otrzymują wsparcie w nauce języka francuskiego. Zajęcia te są prowadzone przez specjalnie przygotowanych nauczycieli (może to być pomoc w klasie lub zajęcia specjalistyczne poza klasą) a liczba ich godzin zależy od indywidualnych potrzeb dziecka (do 3 godzin w tygodniu).

Na koniec klasy CM2, uczniowie mogą podejść do egzaminów z języka francuskiego (DELF PRIM-poziom A2 według skali Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego). Co roku zdawalność tego egzaminu wynosi 100%.

> NAUKA JĘZYKA POLSKIEGO

Każdy uczeń w przedszkolu, od najmłodszych do najstarszych, ma 2 godziny nauki języka polskiego w tygodniu. Prowadzone przez wyspecjalizowanych nauczycieli zajęcia odbywają się w 2 modułach:

  • Polski jako język ojczysty
  • Polski jako język obcy

Ponadto, do programu nauczania w 3 klasie przedszkola (GS) został dodany nowy przedmiot, który jest nauczany tylko w języku polskim – jest to lekcja wychowania fizycznego.

> NAUKA JĘZYKA ANGIELSKIEGO

  • Raz w tygodniu odbywają się 45 minutowe zajęcia z plastyki w języku angielskim
  • Raz w tygodniu odbywają się 45 minutowe zajęcia sportowe w języku angielskim

Razem 1,5 godziny w tygodniu dodatkowych przedmiotów nauczanych w języku angielskim.
Zajęcia w języku angielskim odbywają się w czasie pozalekcyjnym w godz. od 14.45 do 17.30.

Więcej informacji

Zajęcia pozaszkolne i świetlica

Plan zajęć dziecka

Dowiedz się więcej