Program nauczania w przedszkolu

Przedszkole francuskie wspiera rozwój intelektualny
i kreatywność swoich podopiecznych poprzez wielodyscyplinarny program nauczania (zajęcia rozbudzające, kreatywne, artystyczne, językowe, sportowe
i naukowe) dostosowany do potrzeb dzieci w wieku 2-5 lat. 

Nauczanie odbywa się w języku francuskim prowadzonym przez wykwalifikowanych nauczycieli przy współpracy
z polskojęzycznymi asystentami.

Szkoła oferuje także wyjątkowy program powitalny dla dzieci niefrancuskojęzycznych.

Nauczanie języków

Nauczanie języków jest naszym priorytetem, w duchu otwarcia naszej szkoły na Europę i cały świat.

Nauka języka francuskiego jako wykładowego (FLS)

Specjalistyczny program powitalny dla dzieci nie francuskojęzycznych: Od klasy GS uczniowie otrzymują wsparcie w nauce języka francuskiego. Zajęcia prowadzone przez wyspecjalizowanych nauczycieli mogą odbywać się zarówno w klasie, jak i poza nią, a ich częstotliwość uzależniona jest od przybierać różne formy (pomoc w klasie, zajęcia specjalistyczne poza klasą) i może być mniej lub bardziej intensywna w zależności od potrzeb dziecka (maksymalnie do 3 godzin w tygodniu).

Pod koniec klasy CM2 wszyscy uczniowie, którzy nie są obywatelami francuskimi, przystępują do egzaminu DELF PRIM (Certyfikat Znajomości Języka Francuskiego dla dzieci) na poziomie A2 wg skali Rady Europy. Od lat zdawalność tego egzaminu w LFV jest 100-procentowa.

Nauka języka polskiego

Każdy uczeń, od pierwszej klasy przedszkola (PS) do ostatniej klasy szkoły podstawowej (CM2), ma tygodniowo 2 godziny tygodniowo nauki języka polskiego, prowadzonej przez wyspecjalizowanych nauczycieli. Do wyboru są dwa profile : 

  • Polski jako język ojczysty
  • Polski jako język obcy

Poza nauką języka polskiego uczniowie ostatniej klasy przedszkola (GS) mają 1 godzinę zajęć przedmiotu niejęzykowego (DNL) w języku polskim. Jest to lekcja wychowania fizycznego, podczas której uczniowie pracują w języku polskim.

Nauka języka angielskiego

  • 40 minut języka angielskiego tygodniowo w ramach francuskiego programu szkolnego.
  • Świetlica anglojęzyczna codziennie od 14.30 do 17.30

Korzystając z naszej strony internetowej, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookie i akceptujesz nasze warunki korzystania ze strony.

Dowiedz się więcej