Liceum

Francuskie LiceumWe francuskim systemie edukacyjnym ostatnim etapem nauczania ponadpodstawowego jest trzyletnie liceum zakończone francuskim egzaminem maturalnym (BAC). Uznana na całym świecie francuska matura jest przepustką do najlepszych uniwersytetów i prywatnych szkół wyższych polskich, francuskich, europejskich i anglosaskich.

Oprócz przedmiotów wspólnych dla wszystkich uczniów, każdy licealista wybiera trzy dodatkowe dyscypliny, w których będzie się specjalizował. Aby móc lepiej przygotować się do aplikowania na wybraną uczelnię, może korzystać z indywidualnego doradztwa zawodowego.

Taka edukacja stawia na doskonalenie ucznia nie tylko w wymiarze szkolnym ale i pozaszkolnym wspierając jego rozwój osobisty co jest niezbędne w dalszej nauce na studiach wyższych.

Ważne miejsce na równi z nauczaniem przedmiotów ścisłych i języków obcych zajmują zagadnienia społeczne, ekonomiczne i ekologiczne współczesnego świata, omawiane na lekcjach, co przyczynia się do rozwoju intelektualnego i kształtowania kompetencji społecznych i obywatelskich ucznia.

GŁÓWNE ZAŁOŻENIA PROGRAMU W LICEUM

  • kształtowanie wspólnej kultury literackiej, historycznej, humanistycznej i naukowej
  • formowanie naukowego podejścia i rozumowania
  • utrwalenie umiejętności językowych i komunikacyjnych
  • poznanie podstawowych założeń nauk ekonomicznych i społecznych
  • nauczanie z zakresu informatyki i nowych technologii

Program nauczania w liceum francuskim ma na celu utrwalenie wiedzy nabytej w gimnazjum i zdobycie i zdobycie solidnych umiejętności i kompetencji umożliwiających dostanie się na uniwersytet lub do klas przygotowawczych (tzw. classe préparatoire).

Program jest podzielony na różne fazy nauki: faza poznawczo-badawcza, faza dialogu,  wymiany i argumentowania; faza praktycznych doświadczeń i eksperymentów, tak aby uczeń nauczył się samodzielności i mógł rozwinąć umiejętności krytycznego myślenia i rozumowania.

TRZY JĘZYKI OBCE OPRÓCZ FRANCUSKIEGO

Wierzymy, że nauka języków obcych jest  kluczowa zarówno dla osiągnięcia dobrych wyników w nauce jak i dla rozwoju osobistego dziecka. Trójjęzyczność (francuski, angielski i polski) jest integralną częścią życia we francuskim gimnazjum w Warszawie. W programie nauczania uczniowie mogą wybrać trzy języki obce nowożytne (angielski, polski, hiszpański lub niemiecki) oraz dodatkowo język łaciński.

Oferujemy także dodatkowe zajęcia językowe, dostosowane do potrzeb każdego: lekcje języka polskiego jako języka ojczystego lub języka obcego, nauka francuskiego dla dzieci niefrancuskojęzycznych, międzynarodowa sekcja języka polskiego, sekcja europejska i dodatkowe zajęcia w języku angielskim..

ZAJĘCIA FAKULTATYWNE

Licealiści mogą wybrać jedną z pięciu opcji zajęć fakultatywnych, które pomogą im utrwalić i poszerzyć wiedzę z zakresu języków obcych, przedmiotów humanistycznych lub ścisłych. Wybór dodatkowej opcji pomaga przy dalszym składaniu dokumentów na studia wyższe.

W ramach integracji z miejscowym otoczeniem, regularnie organizowane są różnorodne projekty edukacyjne oraz wycieczki szkolne (wyjścia do muzeów, teatrów, opery, kina, zawody sportowe, itp.). Dodatkowo Liceum francuskie w Warszawie oferuje wiele zajęć pozalekcyjnych i klubów, w których uczniowie mogą rozwijać swoje talenty i odkryć nowe pasje (chór, sekcja sportowa itp.).

ŚWIECKOŚĆ, ODPOWIEDZIALNOŚĆ OBYWATELSKA I WYMIANA KULTUROWA

Francuskie szkolnictwo jest świeckie. W szkole nie ma zajęć z religii, a program nauczania opiera się na kształtowaniu postaw obywatelskich i przekazywaniu wartości moralnych, przy jednoczesnym poszanowaniu dla różnorodności przekonań religijnych.

W ciągu roku szkolnego nasi uczniowie mają możliwość uczestniczenia w wielu projektach kulturalnych, artystycznych i sportowych organizowanych we współpracy w polskimi organizacjami lub francuskimi placówkami stowarzyszonymi w sieci AEFE, takimi jak: Festiwal talentów, Święto muzyki, Akcja „Żonkile” (razem z Muzeum POLIN), projekt KONWÓJ 77, Szkolne mistrzostwa w piłce nożnej, Tydzień Olimpijski i Paraolimpijski, Orkiestra liceów francuskich na świecie itp.

Jakie możliwości studiów po maturze?

Więcej informacji