Program nauczania w Liceum

Klasy

Nauka w Liceum francuskim trwa 3 lata a do klas przyjmowane są dzieci w wieku od  15 do 18 lat: 

 • Klasa 2nde: 15 – latki
 • Klasa 1ère: 16 – latki
 • Klasa Terminale: 17-latki

W Liceum francuskim w Warszawie klasy składają się średnio z około 25 uczniów, dzięki czemu nauczyciele mogą zapewnić stałą i indywidualną opiekę nad każdym dzieckiem.ZDOBYCIE PODSTAWOWEJ WIEDZY I SPECJALISTYCZNYCH UMIEJĘTNOŚCI

W ramach programu nauczania w liceum przedmioty są podzielone na trzy kategorie:

> Przedmioty ogólne, wspólne dla wszystkich, które pomagają uczniowi zdobyć podstawowe  wykształcenie humanistyczne i naukowe, mając na uwadze wyzwania społeczeństwa przyszłości.

> Przedmioty dodatkowe specjalistyczne, które są wybierane przez ucznia pomiędzy klasą 1ère a klasą Terminale (trzy przedmioty w klasie 1ère, zredukowane do dwóch w klasie Terminale). Te przedmioty są nauczane w zwiększonej liczbie godzin, dzięki czemu nauczyciele mogą zrealizować bardziej ambitny program nauczania a uczniowie mają więcej czasu na ich naukę.

> Przedmioty fakultatywne, które pozwolą uczniowi uzupełnić jego edukację zgodnie z przygotowanym planem zawodowym i wybranym kierunkiem studiów wyższych. 

Przedmioty ogólne

 • Etyka i edukacja obywatelska
 • Wychowanie fizyczne
 • Język francuski (w klasie 2nde i 1ère)
 • Historia-Geografia
 • Języki obce nowożytne
 • Matematyka (w klasie 2nde)
 • Fizyka i chemia (w klasie 2nde)
 • Biologia i Geologia (w klasie en 2nde)
 • Nauki ekonomiczne i społeczne  (w klasie 2nde)
 • Informatyka i nauki techniczne (w klasie 2nde)
 • Nauki ścisłe

Przedmioty dodatkowe specjalistyczne (DLA UCZNIÓW W KLASACH 1ÈRE I  TERMINALE)

 • Historia-geografia, geopolityka i nauki polityczne
 • Nauki humanistyczne, literatura i filozofia
 • Język, literatura i kultura zagraniczna i regionalna
 • Matematyka
 • Fizyka-chemia
 • Biologia i Geologia
 • Nauki ekonomiczne i społeczne

Przedmioty fakultatywne

 • Opcja SAW: Sztuka AudioWizualna
 • Opcja Biologia i Geologia (BiG) po angielsku
 • DGEMC (prawo i główne wyzwania współczesnego świata)
 • Łacina
 • Matematyka ekspercka lub uzupełniająca

ELEMENTY KULTUROWE W NAUCZANIU JĘZYKÓW

Nauka języków jest najważniejszym celem, jaki stawia sobie nasza placówka. Na lekcjach oprócz kwestii czysto lingwistycznych omawiane są też aspekty kulturowe, historyczne i literackie danego języka. Ważne miejsce w nauce języka obcego zajmują dzieła literackie, historia i geografia oraz sztuka danego kraju.

JĘZYK OBCY 1 – ANGIELSKI

Język angielski jest nauczany w każdej klasie.

Uczniowie z bardzo dobrym poziomem języka angielskiego mogą dołączyć do Sekcji europejskiej.

JĘZYK OBCY 2 – NIEMIECKI LUB HISZPAŃSKI

Uczniowie kontynuują naukę języka niemieckiego lub hiszpańskiego w wymiarze od 2 do 3 godzin w tygodniu.

JĘZYK OBCY 3 – POLSKI

Język polski jest nauczany we wszystkich klasach w trzech modułach:

 • Język polski jako język ojczysty: 2 godziny tygodniowo
 • Język polski jako język obcy: 2 godziny tygodniowo
 • W ramach Międzynarodowej sekcji języka polskiego:  4 godziny tygodniowo nauki języka polskiego + 2 godziny tygodniowo na doskonalenie znajomości języka + 2 godziny tygodniowo wiedzy o świecie +  2 godziny tygodniowo historii-geografii (z naciskiem na specyfikę historii Polski i krajów Europy Środkowej i Wschodniej, przy jednoczesnym zachowaniu wymogów francuskiego programu nauczania).

ŁACINA

Uczniowie mogą kontynuować naukę języka łacińskiego rozpoczętą w gimnazjum w wymiarze od 2 do 3 godzin w tygodniu.

JĘZYK FRANCUSKI JAKO JĘZYK SZKOLNY (FLS)

Aby ułatwić integrację uczniom nie znającym języka francuskiego, od momentu ich przyjęcia do szkoły wdrażany jest program wsparcia w nauce tego języka. Ponadto uczniowie z wszystkich klas, którzy mają problemy z wymową i komunikacją w tym języku, również mogą szukać tutaj pomocy

Międzynarodowa matura francuska

Pobierz broszurę (EN)

UCZNIOWIE W LICEUM MAJĄ WYBÓR POMIĘDZY TRZEMA SEKCJAMI :

Sekcja ogólnaMiędzynarodowa sekcja jęz. polskiego (SI)Sekcja Europejska (SE) 
Wspólne przedmioty Wspólne przedmiotyWspólne przedmioty
Opcja
Sztuka Audiowizualna 
Doskonalenie znajomości kultury i językaBiologia i Geologia po angielsku 
ŁacinaWiedza o świecie i społeczeństwieŁacina
  Historia-geografia po polsku   
 Łacina 

Więcej informacji