Gimnazjum

Francuskie gimnazjum

Czteroletnie gimnazjum jest pierwszym etapem w dwustopniowym nauczaniu ponadpodstawowym. Przez ten czas uczeń utrwala i pogłębia nabytą wiedzę
z różnych przedmiotów (języki obce, przedmioty ścisłe, historia, geografia, sztuki plastyczne i sport). Koniec nauki zwieńcza uzyskanie świadectwa ukończenia szkoły średniej I stopnia – Diplôme National du Brevet (DNB).

Nauka języka francuskiego jest głównym elementem programu szkolnego. Nauczanie odbywa się po francusku, a zajęcia prowadzą nauczyciele certyfikowani przez Ministerstwo Edukacji. W nauczaniu przedmiotów ścisłych nacisk jest kładziony na sam proces poznawczy, co rozwija kreatywność, pobudza zmysł krytyczny, rozbudza ciekawość i zainteresowanie postępem naukowym
i technicznym.Przebywając w wielokulturowym i wielojęzycznym środowisku naszej szkoły (nasi podopieczni pochodzą z ponad 40 krajów), dzieci uczą się tolerancji i akceptacji innych. Ponieważ nauka języków obcych jest ważnym aspektem programu szkolnego, placówka przygotowała specjalny program powitalny dla dzieci rozpoczynających naukę francuskiego, a także międzynarodową sekcję języka polskiego.

Dodatkowo uczniowie będą mieli także możliwość uczestniczenia w wyjazdach szkolnych za granicę (wycieczki kulturalne, obozy językowe i sport).