Rada szkoły

Działalność

Rada Szkoły jest ustawowym organem konsultacyjnym i decyzyjnym placówki szkolnej.

Jest instancją trójstronną, złożoną w równej liczbie z:

 • członków z urzędu reprezentujących administrację;
 • przedstawicieli pracowników placówki wyłonionych w drodze wyborów;
 • przedstawicieli rodziców uczniów i uczniów wyłonionych w drodze wyborów.

Rada Szkoły odgrywa zasadniczą rolę w sprawach nauczania i w sprawach życia szkolnego Liceum, ale nie może zastępować Stowarzyszenia rodziców czy AEFE w sprawach zarządzania, które leżą w kompetencjach tychże.

Rada zbiera się co najmniej raz w trymestrze z inicjatywy dyrektora.

Rada Szkoły opracowuje i uchwala projekt rozwoju placówki od klas przedszkolnych po maturalne, regulamin wewnętrzny liceum, godziny pracy szkoły i kalendarz na rok szkolny, roczny plan działań edukacyjnych dotyczących orientacji zawodowej. Opiniuje wszystkie sprawy, dotyczące życia placówki, takie jak:

 • karta zatrudnienia;
 • propozycje zmian w strukturze pedagogicznej;
 • projekty działań pedagogicznych;
 • planowanie i finansowanie wycieczek szkolnych;
 • organizacja życia szkolnego;
 • stołówka szkolna;
 • przyjmowanie i opieka nad uczniami niepełnosprawnymi;
 • sprawy związane z bhp i zdrowiem;
 • plan działań w zakresie kształcenia ustawicznego, itp.

Skład Rady Szkoły

Członkowie Rady z głosem decydującym:

Przedstawiciele administracji: 

 • Anne LESAGE, dyrektorka LFV
 • Marc RENAUD, zastępca dyrektora
 • Tetiana TERNOVA, CPE
 • Franck BIS, dyrektor szkoły podstawowej
 • Emmanuel GUILLEMIN, dyrektor administracyjny
 • Audelin CHAPPUIS, radca ds współpracy kulturalnej

Przedstawiciele pracowników:

 • Jolanta BARANKIEWICZ, przedstawiciel personelu edukacyjnego szkoły podstawowej
 • Laurent MANGOT, przedstawiciel personelu edukacyjnego szkoły podstawowej
 • Fabrice HOURLIER, przedstawiciel personelu edukacyjnego szkoły ponadpodstawowej
 • Valérie KUHN, przedstawiciel personelu edukacyjnego szkoły ponadpodstawowej
 • Katarzyna ZABOREK, przedstawiciel personelu edukacyjnego szkoły ponadpodstawowej
 • Katarzyna OLENDER, ATOSS

Przedstawiciele rodzicówparentsCEtablissement@lfv.pl

 • Beata GOLMENTO-ENFER
 • Eric PIGAL
 • Maxime FOUCHE
 • Vincent HAUVILLE

Przedstawiciele uczniów:

 • Juliette TANTER
 • Arthur ENFER

Członkowie Rady z głosem doradczym:

 • Nadège MANISSIER, kierowniczka sekcji konsularnej
 • Jean ROSSI, radca konsularny
 • Frédéric CHAUVEAU, radca konsularny
 • Eric SALVAT, radca konsularny


Pełna informacja o Radzie Szkoły

Regulaminy wewnętrzne

Zapisanie dziecka do Liceum Francuskiego w Warszawie jest równoznaczne z akceptacją regulaminu wewnętrznego szkoły.
Ponadto na początku roku szkolnego jest on podpisywany przez rodziców i uczniów (stopnia ponadpodstawowego).

Regulamin wewnętrzny przedszkola i szkoły podstawowej (Sadyba)

Regulamin wewnętrzny gimnazjum i liceum (Saska)

Protokoły

Decyzje


LFV 10/2023
LFV 08/2023
LFV 07/2023
LFV 06/2023
LFV 05/2023
LFV 03/2023
LFV 02/2023
LFV 01/2023
LFV 17/2022
LFV 16/2022
LFV 15/2022
LFV 14/2022
LFV 11/2022
LFV 10/2022
LFV 09/2022
LFV 08/2022
LFV 07/2022
LFV 04/2022