Informacje prawne

POSTANOWIENIA WSTĘPNE

Właścicielem strony internetowej www.lfv.pl jest Liceum Francuskie w Warszawie,  stowarzyszenie prawa prywatnego (ustawa z 1901 r.).

Adres korespondencyjny: Zarząd stowarzyszenia Liceum Francuskiego w Warszawie przy Ambasadzie Francji w Warszawie, 128 bis rue de l’Université, 75 351 Paryż 07 SP.

Dyrektor LFV i dyrektor publikacji : Frédéric Bizot

Webmaster : communication@lfv.pl

Hosting witryny: OVH SAS, Francja

OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA ZE STRONY

Korzystanie ze strony www.lfv.pl jest jednoznaczne z akceptacją ogólnych warunków opisanych poniżej. Liceum Francuskie w Warszawie (LFV) zastrzega sobie jednak prawo do zmian i modyfikacji poniższych postanowień w dowolnym momencie.

LFV zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań, aby zapewnić użytkownikom stały dostęp do serwisu. Jednakże  nie ponosi żadnej odpowiedzialności za tymczasową niedostępność witryny internetowej bez względu na jej przyczynę. W razie wystąpienia  problemów  technicznych na stronie www.lfv.pl Liceum Francuskie w Warszawie zobowiązuje się w miarę możliwości z wyprzedzeniem poinformować użytkowników o terminach i godzinach usuwania awarii.

Użytkownik strony www.lfv.pl potwierdza, że ​​zapoznał się z niniejszymi informacjami prawnymi i zobowiązuje się do ich przestrzegania.

CEL DZIAŁANIA WITRYNY

Strona www.lfv.pl służy zamieszczeniu informacji dotyczących oferty edukacyjnej proponowanej przez Liceum Francuskie w Warszawie (LFV) oraz działalności prowadzonej przez placówkę.

LFV dołoży wszelkich starań aby strona www.lfv.pl zawierała możliwie najdokładniejsze informacje. Jednakże, w żadnym wypadku Liceum nie może być pociągnięte do odpowiedzialności za przeoczenia, nieścisłości czy  braki w aktualizacji, niezależnie od tego, czy nastąpiło to z winy LFV czy z winy osób trzecich, które dostarczały informacji.

Wszystkie informacje podane na stronie www.lfv.pl mają charakter orientacyjny i będą poddawane modyfikacjom. Ponadto komunikaty na stronie www.lfv.pl nie są wyczerpujące, są jedynie podane z zastrzeżeniem późniejszych zmian.

Użytkownik strony www.lfv.pl potwierdza, że będzie korzystał z informacji i narzędzi dostępnych w serwisie www.lfv.pl na swoją wyłączną odpowiedzialność.

UMOWNE OGRANICZENIA DANYCH TECHNICZNYCH

Strona korzysta z technologii WordPress. LFV nie może zostać pociągnięte do odpowiedzialności za straty materialne związane z korzystaniem z serwisu www.lfv.pl ani za obecność wirusów. Użytkownik potwierdza, że posiada umiejętności i środki niezbędne do uzyskania dostępu do strony oraz potwierdza, że korzysta z bezpiecznego i stabilnego systemu komputerowego nie zawierającego żadnych wirusów i będącego w idealnym stanie.

PRAWO WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

Liceum francuskie w Warszawie (LFV) jest właścicielem praw własności intelektualnej oraz posiada prawa do użytkowania i wykorzystywania wszystkich elementów witryny internetowej, w szczególności tekstów, obrazów animowanych, zdjęć, grafiki, logotypów, ikon, dźwięków i programów.
Jakiekolwiek przedstawianie lub rozpowszechnianie w całości lub w części strony lub jej elementów bez uzyskania wcześniejszej pisemnej i wyraźnej zgody Liceum Francuskiego w Warszawie (LFV) jest  zabronione i stanowi pogwałcenie prawa podlegające karze na podstawie artykułów L.335-2 i kolejnych, francuskiego Kodeksu Własności Intelektualnej.
Zdjęcia zamieszczone w serwisie nie mają charakteru umownego.

ODSYŁACZE DO ZEWNĘTRZNYCH STRON

LFV nie ponosi odpowiedzialności za zamieszczone w witrynie łącza z przekierowaniem do stron należących do osób trzecich, ani za sposób korzystania z nich przez użytkowników oraz ich zawartość.

Użytkownicy platformy nie mogą zamieścić linku do strony internetowej placówki bez uprzedniej pisemnej zgody działu administracyjnego LFV.

PRAWO WŁAŚCIWE

Niniejsza witryna podlega prawu francuskiemu.

ZMIANY

Liceum Francuskie w Warszawie zastrzega sobie prawo do zmian treści niniejszej informacji prawnej w dowolnym momencie i bez wcześniejszego powiadomienia użytkownika. Użytkownik jest zatem zachęcany do regularnego zapoznawania się z treścią tej strony.

PRZETWARZANIE I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Traktując jako priorytet bezpieczeństwo danych osobowych, LFV zobowiązuje się do ochrony ich prywatności. Niniejsza polityka prywatności może ewoluować w zależności od zasad i postanowień prawnych Francuskiej Komisji ds. Wolności oraz Informatyki (francuski organ odpowiedzialny za nadzór nad przestrzeganiem przepisów o ochrony danych osobowych).

GROMADZENIE DANYCH I ICH PRZEZNACZENIE

Podczas wizyty na stronie www.lfv.pl mogą być zapisywane takie dane jak: adresy URL linków, za pośrednictwem których użytkownik uzyskał dostęp do serwisu www.lfv.pl,  identyfikator przeglądarki internetowej oraz adres IP użytkownika.

Liceum Francuskie w Warszawie (LFV) gromadzi dane osobowe użytkownika tylko i wyłącznie na potrzeby usług proponowanych przez stronę www.lfv.pl, a mianowicie:

  • odpowiedź na prośbę o kontakt wysłaną poprzez internetowy formularz kontaktowy;
  • odpowiedź na zapytanie dotyczące wizyty w szkole wysłane poprzez  formularz rezerwacji wizyty;
  • zarządzanie subskrypcją newslettera LFV;
  • zarządzanie rezerwacją miejsca na wydarzenie organizowane przez LFV.

W każdym z wyżej wymienionych przypadków użytkownik przekazuje te informacje z pełną znajomością faktów, w szczególności gdy wprowadza je sam. Użytkownik jest poinformowany o obowiązku lub dobrowolności podania danych.

LFV przechowuje dane użytkownika wyłącznie przez okres niezbędny do realizacji danego zadania i zgodnie z obowiązującym ustawodawstwem.

ODBIORCA DANYCH

LFV przekazuje Twoje dane wyłącznie wybranym osobom upoważnionym. Odbiorcami danych osobowych są w szczególności:

  • dyrekcja i pracownicy administracyjni LFV;
  • kadra pedagogiczna LFV;
  • członkowie Rady administracyjnej stowarzyszenia i zarządu Liceum Francuskiego w Warszawie;
  • ewentualni podwykonawcy LFV;
  • możliwi partnerzy lub dostawcy usług / kontrahenci LFV.

PRAWA UŻYTKOWNIKA

Zgodnie z postanowieniami artykułów 38 i następnych, ustawy nr 78-17 z dnia 6 stycznia 1978 roku dotyczącej informatyki, plików i uprawnień, każdy użytkownik ma prawo do wglądu, usuwania, zmiany i sprzeciwu wobec swoich danych osobowych wysyłając prośbę na adres e-mail:
responsable-traitement@lfv.pl lub tradycyjną pocztą na adres: 

Responsable Traitement,
Lycée français de Varsovie,
ul. Walecznych 4/6,
03-916 Warszawa.

INFORMACJA O PLIKACH COOKIE I HIPERŁĄCZACH 

Witryna www.lfv.pl zawiera szereg linków hipertekstowych przekierowujących na inne strony zamieszczonych za zgodą Liceum Francuskiego w Warszawie. Jednakże LFV nie ma możliwości sprawdzania treści odwiedzanych w ten sposób stron ani nie ponosi odpowiedzialności z tego tytułu.

Przeglądanie strony www.lfv.pl może spowodować instalację plików cookies na komputerze użytkownika. Pliki cookies (tzw. ciasteczka) to niewielkie pliki tekstowe, które nie zawierają  żadnych danych osobowych pozwalających na identyfikację użytkownika, tylko rejestrują informacje dotyczące korzystania komputera na stronie. Informacje zebrane w ten sposób mają na celu ułatwienie dalszej nawigacji na stronie oraz służą zbieraniu danych statystycznych i informacji o sposobie korzystania z serwisu.

Uwaga, usunięcie plików cookies w przeglądarce może się wiązać z utrudnieniami w korzystaniu z różnych stron lub serwisów. Użytkownik może jednak tak skonfigurować swoją przeglądarkę, aby blokowała instalację plików cookies:

> Przeglądarka Internet Explorer / Microsoft Edge: Kliknij w prawym górnym rogu przeglądarki na rozwijające się menu i wybierz zakładkę „Ustawienia” (ikonka przedstawiająca zębate koło), następnie kliknij na „Prywatność i usługi” i zjedź kursorem niżej na belkę „Wyczyść dane przeglądania”.

> Przeglądarka Firefox : Kliknij w prawym górnym rogu przeglądarki na ikonę menu (w postaci trzech poziomych linii). Wybierz „Opcje” a następnie „Prywatność i bezpieczeństwo”. Poniżej, w sekcji „Ciasteczka i dane stron” odznacz okienko  «Usuwanie ciasteczek i danych stron».

> Przeglądarka Safari : Kliknij w prawym górnym rogu przeglądarki na ikonę „Menu” (zębate koło). Wybierz „Preferencje”. Wybierz zakładkę „Prywatność” i zaznacz opcję „Blokuj pliki cookie”.

> Przeglądarka Chrome : Kliknij w prawym górnym rogu przeglądarki na więcej  (trzy kropki). Wybierz „Ustawienia”, a następnie „Prywatność i bezpieczeństwo”. Najpierw kliknij na „Wyczyść dane przeglądania” i wybierz swoją opcję, a następnie najedź na „Pliki cookie i inne dane witryn” i wybierz „Blokowanie plików cookie”.

Ostatnia aktualizacja: 24/07/2020