Agencja ds. Szkolnictwa Francuskiego za Granicą (AEFE)

Nasza szkoła jest częścią światowej sieci edukacyjnej zarządzanej przez Agencję ds. Szkolnictwa Francuskiego za Granicą (AEFE) – jednej z największych na świecie sieci szkół międzynarodowych.

Obecnie zrzesza ona 567 szkół francuskich w ponad 138 krajach. Przynależność do tej sieci jest gwarancją doskonałości akademickiej i gwarantuje każdemu uczniowi i uczennicy Szkoły Francuskiej w Warszawie możliwość kontynuowania nauki w innej francuskiej szkole za granicą, bez konieczności przerywania programu nauczania.

Agencja AEFE koordynuje sieć Francuskiej Edukacji za Granicą (EFE), składającą się ze szkół zatwierdzonych przez francuskie Ministerstwo Edukacji. Sieć ta podzielona jest na szesnaście stref, które łączą zasoby i wzajemnie się wspierają, z regionalnym instytutem szkoleniowym (IRF) w każdej strefie.

Szkoła Francuska w Warszawie należy do Strefy Europy Środkowo-Wschodniej (ZECO).

Strefa Europy Środkowo-Wschodniej (ZECO) składa się z:

  • 14 państw (w tym 8 w Unii Europejskiej)
  • 36 szkół (13 zarządzanych bezpośrednio, 15 pośrednio i 8 szkół partnerskich)
  • ponad 16,400 uczniów i uczennic
  • 15 języków narodowych
  • silnego znaczenia historycznego i kulturowego

ZECO wyróżnia się dużą różnorodnością językową, kulturową i bogatym dziedzictwem. Cechy te znajdują swoje odzwierciedlenie w szkołach, uczniach i pracownikach.

Etykieta „EFE3D”, przyznawana przez AEFE, świadczy o zaangażowaniu naszej szkoły w edukację na rzecz zrównoważonego rozwoju i podkreśla pracę wykonywaną przez nasze zespoły.

Etykieta „Génération 2024” nagradza szkoły w sieci AEFE, które są zaangażowane w rozwój sportu szkolnego i promowanie wartości sportowych.

Odkryj działania prowadzone przez szkoły ZECO

Strona internetowa

Facebook

Instagram

LinkedIn

YouTube