Opieka medyczna

W każdej z naszych placówek zatrudniamy dyplomowaną pielęgniarkę, która jest obecna w szkole w czasie trwania zajęć lekcyjnych.
Contact : Mme Kowalska : (48) 22 616 54 10 – dkowalska@lfv.pl

W Gimnazjum – Liceum

  • poniedziałek –  wtorek – czwartek – piątek : 8:00 – 16:30
  • środa : 8:00 – 14:00

Badanie lekarskie

Jest obowiązkowe dla pewnych grup wiekowych (koniec przedszkola, szkoły podstawowej, gimnazjum) i dla nowo przyjętych uczniów.
Karty zdrowia uczniów są prowadzone na bieżąco i aktualizowane.

Pielęgniarka szkolna zostaje poinformowana zarówno o alergiach, jak i o szczególnych przypadkach leczenia czy przyjmowaniu leków przez niektórych uczniów. Gabinety lekarskie istniejące w naszej szkole respektują zarówno przepisy polskie jak i francuskie (dotyczące stosowania materiałów, środków medycznych i lekarstw).

Badania kontrolne są przeprowadzane przez lekarza, który przychodzi również na wezwanie pielęgniarki, jeśli jest taka konieczność.