Projekty edukacyjne

Oprócz programu nauczania, nasi nauczyciele wdrażają we współpracy z całą społecznością szkolną LFV (uczniowie, rodzice, pracownicy, absolwenci) liczne projekty pedagogiczne mające na celu rozpowszechnianie wizerunku placówki
i wspieranie akademickiego i personalnego rozwoju uczniów.

Ogródek warzywny
na Sadybie

O projekcie

Działania CSR z firmą Klepierre

Blog

Warsztaty „Przyjemności kucharza”

Sprawdź artykuł

Europejski projekt „Convoi 77”

Spotkanie z Georgesem Mayerem

O projekcie