Projekty edukacyjne

Oprócz programu nauczania, nasi nauczyciele wdrażają we współpracy z całą społecznością szkolną LFV (uczniowie, rodzice, pracownicy, absolwenci) liczne projekty pedagogiczne mające na celu rozpowszechnianie wizerunku placówki
i wspieranie akademickiego i personalnego rozwoju uczniów.

Ogródek warzywny
na Sadybie

Więcej informacji:

Artykuł

Blog

Projekt muzyczny w ramach Obchodów 77. rocznicy Powstania w Getcie Warszawskim