Procedura zapisu

Dla nowych uczniów

Rejestracje na rok szkolny 2023/2024 będą otwarte w marcu 2023 r.

Pierwsza rejestracja krok po kroku:

1) Rejestracja online

2) Złożenie umowy\regulaminu finansowego oryginalnie podpisanej w sekretariacie na Saskiej Kępie dla klas gimnazjum i liceum oraz w sekretariacie na Sadybie dla klas przedszkola i szkoły podstawowej

3) Rozpatrzenie podania

4) Potwierdzenie zapisu

Dla uczniów już zapisanych w LFV

Rodzice uczniów otrzymają wiadomość od administracji LFV z informacją o zasadach i kalendarzu ponownych zapisów. 

Pierwszy zapis na rok szkolny 2022-2023

Dokumenty rejestracyjne składają się z umowy pomiędzy szkołą a rodziną ucznia. Umowa zawierająca warunki finansowe uczęszczania do naszej szkoły musi zostać obowiązkowo podpisana przez opiekuna prawnego (lub opiekunów prawnych) ucznia i stanowi prawne zobowiązanie obu stron.

Nauka w szkole jest płatna. Uczniowie posiadający narodowość francuską mogą ubiegać się o stypendium rządu francuskiego.

Kontakt:

REGULAMINY WEWNĘTRZNE

Zapisanie dziecka do Liceum Francuskiego w Warszawie jest równoznaczne z akceptacją regulaminu wewnętrznego szkoły.
Ponadto na początku roku szkolnego jest on podpisywany przez rodziców i uczniów (stopnia ponadpodstawowego).