Procedura zapisu

Dla nowych uczniów

Rejestracje na rok szkolny 2024/2025

Uwaga : będą trwały do 30 czerwca 2024 (termin ostateczny). 

> PIERWSZA REJESTRACJA KROK PO KROKU:

1)  Rejestracja online
2) Rozpatrzenie podania
3) Opłacenie kosztów zapisu. Po zakończeniu etapu 2 otrzymają Państwo mailem fakturę. 
4) Podpisanie umowy z LFV (online)

BARDZO WAŻNE : etap 4 wymaga osobnego adresu mailowego dla każdego opiekuna prawnego ucznia.
Jeśli oboje opiekunowie będą mieć taki sam adres lub jeśli opiekun 2 nie będzie miał w ogóle adresu, procedura podpisu elektronicznego się nie powiedzie. W związku z tym muszą Państwo sprawdzić aktualny stan rzeczy na EDUCE i, w razie potrzeby, nanieść odpowiednie zmiany.

Zwracamy uwagę, że wszystkie 4 etapy procedury odbywają się online. Na każdym jej etapie mogą Państwo zalogować się do EDUKI i sprawdzić status wniosku.

W sprawach zapisu na bieżący rok szkolny 2023/2024:

> PIERWSZA REJESTRACJA KROK PO KROKU:

1) Rejestracja online
2) Rozpatrzenie podania
3) Złożenie podpisanej umowy do odpowiedniego sekretariatu.

Dla uczniów już zapisanych w LFV

Rodzice uczniów otrzymają wiadomość od administracji LFV z informacją o zasadach i kalendarzu ponownych zapisów. 

Pierwszy zapis na rok szkolny 2024-2025

Dokumenty rejestracyjne składają się z umowy pomiędzy szkołą a rodziną ucznia. Umowa zawierająca warunki finansowe uczęszczania do naszej szkoły musi zostać obowiązkowo podpisana przez opiekuna prawnego (lub opiekunów prawnych) ucznia i stanowi prawne zobowiązanie obu stron.

Nauka w szkole jest płatna. Uczniowie posiadający narodowość francuską mogą ubiegać się o stypendium rządu francuskiego.

Kontakt:

REGULAMINY WEWNĘTRZNE

Zapisanie dziecka do Liceum Francuskiego w Warszawie jest równoznaczne z akceptacją regulaminu wewnętrznego szkoły.
Ponadto na początku roku szkolnego jest on podpisywany przez rodziców i uczniów (stopnia ponadpodstawowego).