Procedura zapisu

Dla nowych uczniów

Rejestracja jest otwarta od 1 stycznia do 15 czerwca 2020 r.

Pierwsza rejestracja krok po kroku:

1) Rejestracja online

2) Analiza aplikacji przez dyrekcję szkoły

3) Potwierdzenie i uiszczenie opłaty wpisowej

Dla uczniów już zapisanych w LFV

Dokumenty do ponownego zapisu będą przekazywane bezpośrednio rodzicom.

Pierwszy zapis na rok szkolny 2020-2021

Dokumenty rejestracyjne składają się z umowy pomiędzy szkołą a rodziną ucznia. Umowa zawierająca warunki finansowe uczęszczania do naszej szkoły musi zostać obowiązkowo podpisana przez opiekuna prawnego (lub opiekunów prawnych) ucznia i stanowi prawne zobowiązanie obu stron.

Nauka w szkole jest płatna. Uczniowie posiadający narodowość francuską mogą ubiegać się o stypendium rządu francuskiego.

Kontakt:

REGULAMINY WEWNĘTRZNE

Zapisanie dziecka do Liceum Francuskiego w Warszawie jest równoznaczne z akceptacją regulaminu wewnętrznego szkoły.
Ponadto na początku roku szkolnego jest on podpisywany przez rodziców i uczniów (stopnia ponadpodstawowego).


Korzystając z naszej strony internetowej, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookie i akceptujesz nasze warunki korzystania ze strony.

Dowiedz się więcej