Regulamin finansowy

Akceptacja regulaminu jest obowiązkowa przy każdym pierwszym i kolejnym zapisie do szkoły.