ZapisyW Liceum Francuskim w Warszawie naukę zgodną z programem nauczania zatwierdzonym przez Ministerstwo Edukacji Narodowej we Francji, pobierają  uczniowie francuscy i polscy oraz uczniowie innych narodowości.

Językiem wykładowym i używanym na co dzień w szkole
jest język francuski.

Uczniowie lub dzieci w wieku przedszkolnym, nie znający języka francuskiego, są przyjmowani po spotkaniu z dyrektorem przedszkola i szkoły podstawowej.

Poznaj nas