Współpraca

Jesteśmy mostem między Francją a Polską

Liceum Francuskie w Warszawie zajmuje wyjątkowe miejsce wśród prywatnych, międzynarodowych szkół
w Polsce – jest jedyną zagraniczną placówką oświatową, której tradycja sięga czasów przedwojennych.

Utworzona w 1919 r. z inicjatywy francuskiego rządu szkoła jest do dziś ważnym symbolem przyjaźni polsko-francuskiej.


LFV to nie tylko 770 uczniów, ale także ponad 110 wykwalifikowanych nauczycieli, których łączą pasja nauczania
i zaangażowanie. Placówka opiera się także na dynamicznej wspólnocie edukacyjnej tworzonej przez polskie, francuskie i zagraniczne rodziny mieszkające w Polsce.

Nasi partnerzy