Dodatkowe usługi
Liceum Francuskie w Warszawie (LFV) oferuje także poza programem nauczania specjalne usługi celem zapewnienia bezpiecznych, higienicznych i wygodnych warunków pobytu ucznia w szkole.

Większość tych usług ma charakter fakultatywny i wymaga dodatkowych opłat.