Rekomendacje

Nauczyciele, rodzice uczniów, uczniowie, oraz absolwenci są kluczowymi aktorami w naszej szkole.
Razem tworzą solidarną wspólnotę edukacyjną wokół wartości francuskiej edukacji.

Zapraszamy do zapoznania się z ich opiniami na temat LFV: