Szkoła podstawowa

Francuska szkoła podstawowa


Francuska szkoła podstawowa dostarczy Państwa dziecku podstawowych elementów i narzędzi do zdobywania wiedzy. Różnorodne zajęcia pozwolą mu ćwiczyć i rozwijać inteligencję, wrażliwość, zdolności manualne, ruchowe i artystyczne.

Wspierając ogólny rozwój i autonomię dzieci, program nauczania w szkole podstawowej przygotowuje ich do dalszej nauki w gimnazjum.

Nauka języka francuskiego jest głównym elementem programu szkolnego. Nauczanie odbywa się po francusku, a zajęcia prowadzą nauczyciele certyfikowani przez Ministerstwo Edukacji.

Państwa dziecko odniesie wiele korzyści, przebywając w wielokulturowym i wielojęzycznym środowisku szkoły francuskiej, gdzie panuje tolerancja i zasady harmonijnego współżycia.

GŁÓWNE ZAŁOŻENIA PROGRAMU W SZKOLE PODSTAWOWEJ

  • posługiwanie się językiem jako narzędziem do wyrażania myśli i komunikowania się
  • zdobywanie metod i narzędzi do uczenia się
  • kształtowanie świadomego i odpowiedzialnego obywatela
  • wprowadzenie do świata natury i świata techniki
  • wprowadzenie do edukacji ekologicznej

Celem programu nauczania we francuskiej szkole podstawowej jest stopniowe nabywanie przez uczniów wiedzy i kompetencji z różnych dziedzin. Dlatego edukacja jest podzielona na dwa etapy:

  • etap podstawowy obejmuje klasy CP, CE1 i CE2
  • etap utrwalający obejmuje klasy CM1 i CM2.

TRÓJJĘZYCZNOŚĆ

Wierzymy, że nauka języków obcych jest kluczowa zarówno dla osiągnięcia dobrych wyników w nauce jak i dla rozwoju osobistego dziecka. Trójjęzyczność (francuski, angielski i polski) jest integralną częścią życia we francuskiej szkole podstawowej w Warszawie.

Oferujemy różne zajęcia językowe, dostosowane do potrzeb każdego: lekcje języka polskiego jako języka ojczystego lub języka obcego, nauka francuskiego dla dzieci niefrancuskojęzycznych, międzynarodowa sekcja języka polskiego już od klasy CP, nauka angielskiego w tygodniu oraz zajęcia pozalekcyjne w tym języku.

ZAJĘCIA POZALEKCYJNE

Szkoła podstawowa w Liceum Francuskim w Warszawie ma bogatą ofertę zajęć pozalekcyjnych od warsztatów plastycznych, poprzez sportowe, muzyczne, naukę języków obcych po informatykę. Zajęcia odbywają się w 3 turach od godz.14.45 do 18:00.

ŚWIECKOŚĆ, ODPOWIEDZIALNOŚĆ OBYWATELSKA I ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ

W szkole podstawowej w Warszawie organizowanych jest wiele wycieczek szkolnych i projektów edukacyjnych, umożliwiających dzieciom podtrzymanie kontaktu z językiem i kulturą polską, odkrycie tradycji francuskich, ale także mające na celu uwrażliwienie ich na kwestie zrównoważonego rozwoju, tolerancji i poszanowania dla innych kultur.

Francuskie szkolnictwo jest świeckie. W szkole nie ma zajęć z religii, a program nauczania opiera się na kształtowaniu postaw obywatelskich i przekazywaniu wartości moralnych, przy jednoczesnym szacunku dla różnorodności przekonań religijnych.

ROZKŁAD DNIA

W szkole podstawowej LFV dzień rozpoczyna się zazwyczaj o godz. 8.30 (lub między 7.30 a 8.30, jeśli dziecko jest przyprowadzane do świetlicy). W ciągu dnia dzieci mają 15-minutową przerwę aby się pobawić i odpocząć. W południe jest godzinna przerwa na obiad, odpoczynek i zabawę.

Zajęcia obowiązkowe kończą się o godz. 14:45 a następnie uczeń może uczestniczyć w zajęciach dodatkowych, które trwają aż do godz. 18:00.


Więcej informacji