Szkoła podstawowa

Francuska szkoła

Francuska szkoła podstawowa dostarcza uczniom podstawowych elementów i narzędzi do zdobywania wiedzy. Różnorodne zajęcia pozwalają im ćwiczyć i rozwijać inteligencję, wrażliwość, zdolności manualne, ruchowe i artystyczne. Program nauczania wspierający ogólny rozwój
i autonomię dzieci, przygotowuje ich do dalszej nauki. w gimnazjum.

Przebywając w wielokulturowym i wielojęzycznym środowisku naszej szkoły (nasi podopieczni pochodzą z ponad 40 krajów), w której panuje tolerancja i zasady harmonijnego współżycia, dzieci uczą się tolerancji
i akceptacji innych.

W programie szkole podstawowej kładziemy szczególny nacisk na naukę języków obcych. Placówka oferuje specjalistyczny program powitalny
dla dzieci niefrancuskojęzycznych, a także kursy języka polskiego
i angielskiego prowadzone przez native speakerów.

Pod koniec klasy CM2 wszyscy uczniowie, którzy nie są obywatelami francuskimi, przystępują do egzaminu DELF PRIM (Certyfikat Znajomości Języka Francuskiego dla dzieci na poziomie A2). Od lat zdawalność tego egzaminu jest 100-procentowa.