Program nauczania w szkole podstawowej

Klasy

Nauka we francuskiej szkole podstawowej trwa 5 lat a do klas przyjmowane są dzieci w wieku od 6 do 11 lat :

 • CP : 6-latki
 • CE1 : 7-latki
 • CE2 : 8-latki
 • CM1 : 9-latki
 • CM2 : 10-latki

W szkole francuskiej klasy składają się z około  18-20 uczniów dzięki czemu nauczyciele mogą zapewnić stałą i indywidualną opiekę nad każdym dzieckiem.

STOPNIOWE ZDOBYWANIE WIEDZY

Program nauczania we francuskiej szkole podstawowej jest podzielony na dwa etapy:

> Etap 1 nauczania podstawowego, w którym nacisk jest kładziony na naukę czytania, pisania, redagowania prostych wypowiedzi pisemnych i liczenie.

> Etap 2 utrwalający, w trakcie którego uczeń utrwala i ugruntowuje swoją wiedzę zdobytą na poprzednim etapie, poszerza zakres pojęć, uczy się wykorzystywać metody i narzędzia przydatne do nabycia nowych kompetencji oraz samodzielnie zdobywać wiedzę.

Zajęcia obowiązkowe w nauczaniu na  etapie 1 (CP, CE1, CE2):

 • Język francuski
 • Języki obce
 • Plastyka
 • Muzyka
 • Wychowanie fizyczne
 • Etyka i edukacja obywatelska
 • Matematyka
 • Wprowadzenie do nauk ścisłych i technologii informatycznych

Zajęcia obowiązkowe w nauczaniu na etapie 2 (CM1, CM2):

 • Język francuski
 • Język obcy
 • Plastyka
 • Muzyka
 • Historia sztuki
 • Wychowanie fizyczne
 • Etyka i edukacja obywatelska
 • Historia i geografia
 • Nauki ścisłe i techniczne
 • Matematyka

ELEMENTY KULTUROWE W NAUCZANIU JĘZYKÓW

Nauka języków jest najważniejszym celem, jaki stawia sobie nasza placówka. Na lekcjach oprócz kwestii czysto lingwistycznych omawiane są też aspekty kulturowe, historyczne i literackie. Ważne miejsce zajmuje czytanie książek, które pozytywnie wpływa na procesy poznawcze oraz na myślenie kreatywne uczniów w danym języku.

W ofercie jest także szeroki wybór zajęć pozalekcyjnych w języku francuskim, polskim i angielskim.

> NAUKA JĘZYKA FRANCUSKIEGO JAKO JĘZYKA SZKOLNEGO (FLS)

Od 3 klasy przedszkola (GS) uczniowie nie znający języka francuskiego otrzymują wsparcie w nauce tego języka w formie zajęć prowadzonych przez wyspecjalizowanych nauczycieli (może to być pomoc w klasie lub zajęcia specjalistyczne poza klasą). Liczba ich godzin zależy od indywidualnych potrzeb dziecka (do 4 godzin w tygodniu).

Na koniec klasy CM2, uczniowie mogą podejść do egzaminów z języka francuskiego (DELF PRIM-poziom A2 według skali Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego). Co roku zdawalność tego egzaminu wynosi 100%.

> NAUKA JĘZYKA POLSKIEGO

Każdy uczeń LFV, od przedszkolaków do uczniów CM2, ma 2 godziny nauki języka polskiego w tygodniu. Prowadzone przez wyspecjalizowanych nauczycieli zajęcia odbywają się w 2 modułach:

 • Język polski jako język ojczysty
 • Język polski jako język obcy

> NAUKA JĘZYKA ANGIELSKIEGO

 • 1,5 godziny tygodniowo lekcji języka angielskiego
 • 1,5 godziny tygodniowo przedmiotu nauczanego w języku angielskim  (plastyka i w-f)

Razem 3 godziny w tygodniu dodatkowych lekcji języka angielskiego.

Zajęcia w języku angielskim odbywają się w czasie pozalekcyjnym w godz. od 14.45 do 18:00.

Więcej informacji

Zajęcia dodatkowe i świetlica

Plan zajęć ucznia

Dodatkowe informacje