Webradio LFV

LFV posiada własne Webradio!

Materiały nadawane tutaj są produkowane przez uczniów w ramach „klubu medialnego” i konkretnych projektów realizowanych w klasie z nauczycielami szkoły.
Poniżej znajdują się najnowsze produkcje: