Lycée Français de Varsovie
Witamy w LFV

Jedyna akredytowana szkoła francuska w Polsce

Lycée Français de Varsovie
Witamy w LFV

Jedyna akredytowana szkoła francuska w Polsce

Francuski program edukacji dla dzieci w wieku od 2 do 18 lat

Liceum Francuskie w Warszawie (LFV) oferuje ciągły program edukacji wysokiej jakości od przedszkola do liceum.

Jako członek sieci szkół Agencji ds. Szkolnictwa Francuskiego za Granicą (AEFE), szkoła jest akredytowana przez francuskie Ministerstwo Edukacji, a programy nauczania tworzone są zgodnie z zasadami francuskiego systemu edukacyjnego. 

Nauczanie polega na innowacyjnym podejściu edukacyjnym, które promuje otwartość i różnorodność kulturalną poprzez m.in. naukę języków obcych oraz udział
w projektach obywatelskich.

Kluczowe liczby LFV

70 wykwalifikowanych nauczycieli

100% zdawalności
na egzaminie maturalnym, gimnazjalnym i egzaminie DELF w 2021 r.

5 języków obcych
w programie nauczania

45 narodowości
wśród uczniów szkoły

+ 40 rodzajów zajęć pozaszkolnych 
dla dzieci w każdym wieku

700 uczniów na 4 poziomach kształcenia

Jakie możliwości studiów po maturze?

Poznaj nas lepiej