Opinie absolwentów LFV

Nasi absolwenci mogą pogratulować sobie wspaniałych osiągnięć naukowych i dobrej integracji na rynku pracy.
Większość z nich pracuje w międzynarodowym środowisku i realizuje ambitne plany zawodowe.

Artykuły-wywiady

Gaultier Vendioux, przedsiębiorca-biznesmen

Laurie Rollin, lekarz rodzinny

Karol Grzych, doradca finansowy

Caroline Boule
(Matura 2016)

Caroline Boule, absolwentka Liceum francuskiego w Warszawie, studiowała w Londynie (Imperial College London), obecnie jest doktorantką w École polytechnique we Francji.
Jej obszar zainteresowania to inżynieria nuklearna.

Witold Vargas
(Matura 1987)

Witold Vargas, absolwent Liceum francuskiego w Warszawie, studiował w Instytucie Sztuk Pięknych w Lublinie.
Obecnie jest rysownikiem, pisarzem i nauczycielem plastyki.

Marta Szulkin
(Matura 1998)

Marta Szulkin, absolwentka Liceum francuskiego w Warszawie, studiowała biologię na uniwersytecie warszawskim (UW). Teraz jest naukowcem i kierownikiem Laboratorium Ewolucji i Ekologii w Mieście w Centrum Nowych Technologii UW (CeNT).

Piotr Bojanowski
(Matura 2006)

Piotr Bojanowski, absolwent Liceum francuskiego w Warszawie, po kursach przygotowawczych w Paryżu i doktoracie z matematyki i informatyki w Ecole Normale Superieure, pracuje jako
badacz sztucznej inteligencji dla Facebooka.

Giordano Benassi
(Matura 1989)

Giordano Benassi, były uczeń Liceum francuskiego w Warszawie w latach 1975-1977, studiował na Politechnice w Medialonie. Jest właścicielem firmy, która zajmuje się eksportem m.in. do Francji.