Organizacja

Zarząd LFV

Liceum Francuskie w Warszawie jest placówką podlegającą bezpośredniemu zarządowi sieci szkół Agencji ds. Szkolnictwa Francuskiego za Granicą (Agence pour l’enseignement français à l’étranger – AEFE). Misją szkoły jest promowanie francuskiego systemu edukacyjnego od przedszkola do liceum zgodnie z oficjalnymi programami tworzonymi przez francuskie Ministerstwo Edukacji.
Bierze także udział w rozpowszechnianiu języka francuskiego i kultury francuskiej w Polsce. 

Rodzice uczniów są także członkami Rady Szkoły, która jest ustawowym organem konsultacyjnym i decyzyjnym placówki.
Zbiera się co najmniej raz na trymestr celem zarządzania życiem szkoły i sprawami pedagogicznymi. 

Rada zajmująca się sprawami pedagogicznymi i wychowawczymi dotyczącymi szkoły podstawowej umożliwia także aktywny udział rodziców w życiu szkoły.

Dyrekcja Liceum Francuskiego w Warszawie

Anne LESAGE

dyrektorka LFV

 
 

Marc RENAUD

zastępca dyrektora LFV

 
 

Franck BIS

dyrektor szkoły podstawowej

 
 

Emmanuel GUILLEMIN

dyrektor administracyjny i finansowy