Organizacja

Zarząd LFV

Liceum Francuskie w Warszawie jest placówką, w której zarządzie zasiadają rodzice. Zarządzana jest przez Francuskie Stowarzyszenie Prawa Prywatnego (ustawa z 1901 r.), którego członkami z urzędu są wszyscy rodzice uczniów. Misją stowarzyszenia jest promowanie francuskiego systemu edukacyjnego od przedszkola do liceum zgodnie z oficjalnymi programami tworzonymi przez francuskie Ministerstwo Edukacji. Bierze także udział
w rozpowszechnianiu języka francuskiego i kultury francuskiej w Polsce. 

Zarząd Stowarzyszenia Zarządzającego Liceum Francuskim w Warszawie m.in. administruje placówką i zarządza jej finansami zgodnie z umową zawartą z AEFE. 

Członkami Zarządu Stowarzyszenia są:

– przedstawiciele rodziców;

– przedstawiciele Ambasady Francuskiej w Polsce;

– przedstawiciele personelu;

– członkowie dyrekcji szkoły.

Rodzice uczniów są także członkami Rady Szkoły, która jest ustawowym organem konsultacyjnym i decyzyjnym placówki. Zbiera się co najmniej raz na trymestr celem zarządzania życiem szkoły i sprawami pedagogicznymi. 

Rada zajmująca się sprawami pedagogicznymi i wychowawczymi dotyczącymi szkoły podstawowej umożliwia także aktywny udział rodziców w życiu szkoły.

Dyrekcja Liceum Francuskiego w Warszawie

Frédéric BIZOT

dyrektor LFV

 
 

Marc Renaud

zastępca dyrektora LFV

 
 

Franck BIS

dyrektor szkoły podstawowej

 
 

Emmanuel GUILLEMIN

dyrektor administracyjny

 
 

Korzystając z naszej strony internetowej, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookie i akceptujesz nasze warunki korzystania ze strony.

Dowiedz się więcej