Program powitalny

Program powitalny
dla dzieci niefrancuskojęzycznych

Już od drugiej klasy w przedszkolu Liceum Francuskiego w Warszawie, uczniowie nieznający lub niewładający biegle językiem francuskim mogą w trakcie nauki skorzystać z dodatkowych kursów języka francuskiego jako języka obcego w ramach programu wsparcia FLSco (Francuski jako Język Szkolny).

Program jest wdrażany od momentu rozpoczęcia nauki i trwa od jednego do dwóch trymestrów. Zajęcia mają formę dodatkowego wsparcia i współpracy z nauczycielem w klasie w celu ułatwienia uczniowi rozumienia języka francuskiego podczas zajęć szkolnych.

Równocześnie kilka razy w tygodniu organizowane są lekcje indywidualne lub grupowe ze specjalistą od FLSco, na których nacisk jest kładziony na rozumienie języka i poprawienie mówienia. Podczas tych zajęć dzieci niefrancuskojęzyczne ćwiczą komunikację w tym języku i poznają słownictwo konieczne do ich przystosowania się do francuskiego systemu edukacji.

Korzyści

Regularna ocena poziomu znajomości języka francuskiego u dziecka pozwoli  systematycznie kontrolować stopień wsparcia w zależności od osiąganych postępów. 

Dziecko może także uczestniczyć w zajęciach pozalekcyjnych pod okiem nauczycieli francuskiego co, stanowi idealne uzupełnienie nauki języka francuskiego w formie zabawy. 

Nasi uczniowie zerówki, którzy rozpoczynają naukę języka francuskiego