LFV otrzymał certyfikat „EFE3D”

W tym roku Liceum Francuskie w Varsovie (LFV) otrzymało certyfikat „EFE3D” (Établissement français à l’étranger en démarche de développement durable) poziom 1 „Zaangażowanie”. AEFE docenia zaangażowanie naszej szkoły w edukację na rzecz zrównoważonego rozwoju oraz pracę wykonaną przez nasze zespoły…

Liceum Francuskie w Warszawie (LFV) od kilku lat włącza kwestie środowiskowe do swoich działań. Co roku spośród uczniów szkoły podstawowej wybierani są eko-delegaci. Klasy regularnie biorą udział w szkoleniach „Fresque du Climat” (tłum. Mozaika Klimatyczna) i warsztatach „zero odpadów” we współpracy z lokalnymi organizacjami, takimi jak kolektyw Varsauvons La Planète.

Codziennie od 2020 r., nauczyciele, uczniowie i rodzice wspólnie pracują nad utrzymaniem permakulturowego ogrodu warzywnego utworzonego na terenie szkoły.

Każdego roku w szkole opracowywanych jest wiele projektów ze społecznością edukacyjną i naszymi partnerami zewnętrznymi, które mają trojaki cel:

  • podniesienie świadomości młodego pokolenia na temat wyzwań związanych ze zmianami klimatycznymi;
  • promowanie gospodarki o obiegu zamkniętym w naszych nawykach i praktykach;
  • tworzenie innowacyjnych i jednoczących projektów promujących bioróżnorodność i minimalizujących nasz wpływ na środowisko.

Jesteśmy dumni z przyznania nam znaku EFE3D przez Agence pour l’Enseignement Français à l’Etranger (AEFE) i chcielibyśmy serdecznie podziękować naszym uczniom, rodzicom i partnerom za to wyróżnienie! Następnym krokiem jest uzyskanie poziomu 2!