Program nauczania i zajęcia w gimnazjum

Gimnazjum francuskie oznacza początek szkoły średniej.
Jest zorganizowane na czterech poziomach: od szóstego
do trzeciego i ułożone w cyklach pedagogicznych.

Wszyscy uczniowie gimnazjum mają 26 godzin tygodniowo obowiązkowych zajęć dydaktycznych, które mogą zostać rozszerzone o zajęcia fakultatywne.Trzy języki obce poza językiem francuskim

Nauczanie języków jest naszym priorytetem, w duchu otwarcia naszej szkoły na Europę i cały świat.

Język nowożytny 1: angielski

Nauczany jest na wszystkich poziomach, 4 godziny tygodniowo w klasie 6ème, a później 3 godziny tygodniowo w klasach 5ème, 4ème i 3ème. 

Język nowożytny 2: niemiecki lub hiszpański

Nauka od klasy 5ème, 2,5 godziny tygodniowo. 

Język nowożytny 3: język polski

Nauczany na wszystkich poziomach, dwa profile nauczania:

  • polski jako język ojczysty: 4 godziny tygodniowo + 1 godzina tygodniowo (historia i geografia w języku polskim)
  • polski jako język obcy: 2 godziny tygodniowo

Francuski jako język wykładowy (FLS)

Dla dzieci nie francuskojęzycznych lub nie władających biegle językiem francuskim szkoła oferuje od pierwszego dnia wyjątkowe wsparcie powitalne. Celem tego programu jest umożliwienie skutecznej integracji ucznia i szybką adaptację do programu szkolnego. 

Łacina

Od klasy 5ème uczniowie mogą również uczyć się łaciny. Co dwa lata organizowany jest wyjazd do Rzymu.

Zajęcia dodatkowe i kluby

Nauka często wychodzi  poza sale lekcyjne – regularnie organizowane są różnorodne projekty edukacyjne oraz wycieczki szkolne (wyjścia do kina, teatru, opery, spotkania sportowe, itp.).

Uczniowie mogą korzystać także z dodatkowych zajęć sportowych i edukacyjnych:

  • Chór
  • Stowarzyszenie sportowe (koszykówka, siatkówka, piłka nożna, gimnastyka,spotkanie sportowe z innymi szkołami) 
  • Klub naukowy
  • Klub ogrodniczy