Plan zajęć w gimnazjum

Typowy rozkład zajęć ucznia w gimnazjum.

Poniższy plan lekcji może ulec zmianie w zależności od klasy dziecka, wybranych zajęć dodatkowych i
projektów edukacyjnych, które są realizowane w klasie.

ROZKŁAD ZAJĘĆ :

Plan lekcji w poszczególnej
klasie
6e5e4e3e
Język francuski4,5 godz.4,5 godz.4,5 godz.4 godz.
Matematyka4,5 godz.3,5 godz.3,5 godz.3,5 godz.
Historia-geografia
Etyka i edukacja obywatelska
3 godz.3 godz.3 godz.3,5 godz.
Język obcy 14 godz.3 godz.3 godz.3 godz.
Język obcy 22,5 godz.2,5 godz.2,5 godz.
Biologia i Geologia4 godz.
(łącznie dla wszystkich
zajęć naukowych)
1,5 godz.1,5 godz.1,5 godz.
Fizyka i chemia1,5 godz.1,5 godz.1,5 godz.
Nauki techniczne1,5 godz.1,5 godz.1,5 godz.
Wychowanie fizyczne4 godz3 godz.3 godz.3 godz.
Plastyka1 godz.1 godz.1 godz.1 godz.
Muzyka1 godz.1 godz.1 godz.1 godz.