Zajęcia fakultatywne

Poza lekcjami obowiązkowymi uczniowie mogą wzbogacać swoją wiedzę i umiejętności biorąc udział w zajęciach fakultatywnych organizowanych w małych grupach: 

  • Opcja SAW (Sztuka AudioWizualna): uczeń rozwija kompetencje z zakresu analizy i produkcji kinematograficznej i audiowizualnej oraz pogłębia ogólną wiedzę na temat dziesiątej muzy.
  • Opcja Biologia i Geologia (BiG) po angielsku: rozszerzenie wiedzy biologicznej i geologicznej ponad program szkolny, uczestniczenie w wydarzeniach organizowanych po angielsku: prezentacje, koła naukowe, wykłady, spotkania itp..
  • Nauki humanistyczne: kurs ma za zadanie przygotować uczniów do studiów humanistycznych na najlepszych uczelniach i francuskich wyższych szkołach tzw. “grandes écoles”.
  • Zajęcia sportowe: koszykówka, siatkówka, piłka nożna, gimnastyka, zawody sportowe.
  • Łacina: dzięki nauce łaciny uczniowie odkrywają starożytną mitologię i historię, literaturę i sztukę oraz rozwijają jeszcze lepszą  znajomość języka francuskiego.