Zajęcia fakultatywne

Poza lekcjami obowiązkowymi uczniowie mogą wzbogacać swoją wiedzę i umiejętności biorąc udział w zajęciach fakultatywnych organizowanych w małych grupach: 

  • Opcja SAW: Sztuka AudioWizualna: uczeń rozwija kompetencje z zakresu analizy i produkcji kinematograficznej i audiowizualnej oraz pogłębia ogólną wiedzę na temat dziesiątej muzy.
  • Opcja Biologia i Geologia (BiG) po angielsku: rozszerzenie wiedzy biologicznej i geologicznej ponad program szkolny, uczestniczenie w wydarzeniach organizowanych po angielsku.
  • DGEMC (prawo i główne wyzwania współczesnego świata): rozumienie głównych wątków współczesnego świata z perspektywy prawa.
    Ta opcja jest polecana na studia prawnicze, politologiczne lub biznesowe.
  • Łacina: oprócz wkładu w znajomość języka francuskiego, łacina pozwala zapoznać się z wieloma sztukami (literaturą, malarstwem, rzeźbą, architekturą itp.) poprzez mitologię i historię. Jest niezbędna dla każdego studenta literatury i polecana każdemu studentowi nauk humanistycznych i prawniczych.
  • Matematyka ekspercka lub uzupełniająca: dogłębne podejście do matematyki dla przyszłych studentów kierunków biznesowych, ekonomicznych, medycznych lub inżynierskich.