LFV w gronie Eko Szkół!

Liceum Francuskie w Warszawie otrzymało tytuł „Eko Szkoła” przyznawany przez Fundację dla Edukacji Ekologicznej (FDEE) za działania na rzecz zrównoważonego rozwoju realizowane przez szkoły podstawowe. W szczególności doceniono utworzenie permakulturowego ogrodu warzywnego w szkole francuskiej na Sadybie.

Co roku, w ramach projektu „Eko Szkoła”, Fundacja dla Edukacji Ekologicznej (FDEE) przyznaje nagrody placówkom, które wyróżniają się zaangażowaniem na rzecz ochrony środowiska i podnoszenia świadomości ekologicznej młodzieży.

W ramach programu Eko Szkoła, LFV otrzymało certyfikat Zielonej Flagi, za działania związane z permakulturowym ogrodem warzywnym, prowadzone od 2020 roku w ścisłej współpracy z grupą „Varsauvons La Planète” ze stowarzyszenia „Varsovie accueil”. Ogród powstał w maju 2020 roku na dziedzińcu szkoły podstawowej i stanowi wyjątkowe narzędzie edukacyjne w zakresie ekologii i zrównoważonego rozwoju.

Dzięki zaangażowaniu całej społeczności Liceum Francuskiego (nauczycieli, rodziców i wolontariuszy) a także wsparciu finansowemu wielu firm (Fundacja Veolia Polska, BNP Paribas Bank Polska, Bricoman, Carrefour, Crédit Agricole, Klépierre / Sadyba Best Mall) ogródek warzywny wzbogacił się o mini szklarnie, nowe kompostowniki oraz nowe sadzonki drzew i krzewów owocowych.

W 2022 roku prace w ogrodzie będą kontynuowane, zaplanowano założenie wermikompostowników, udostępnienie mebli ogrodowych oraz posadzenie nowych drzew w strefie rekreacyjnej dla dzieci.

Ponadto w szkole podstawowej na Sadybie zostanie uruchomiony program „Zero waste”, który będzie miał na celu uwrażliwienie dzieci i ich rodzin na kwestię marnowania i produkcji odpadów oraz ich wpływu na środowisko naturalne w kontekście współczesnego stylu życia.