Plan zajęć dziecka

Poniżej przedstawiamy typowy plan zajęć ucznia w przedszkolu.

Ten rozkład jest orientacyjny i może ulec zmianie w zależności od klasy dziecka, zajęć dodatkowych i projektów edukacyjnych,
które są realizowane w klasie.