PLAN ZAJĘĆ UCZNIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ

Poniżej przedstawiamy orientacyjny plan lekcji dla dziecka w szkole podstawowej.
Może on ulec zmianie w zależności od klasy dziecka, zajęć dodatkowych i projektów edukacyjnych,
które są realizowane w klasie.

Więcej informacji