Spotkanie z Christophe’em Gruaultem z projektu „Europa pod Wiosłem”

W ramach projektu Europa pod Wiosłem i zajęć z przedmiotów ścisłych, 21 kwietnia br. grupa uczniów klas 6e z Saskiej Kępy miała okazję spotkać się z Christophe’em Gruaultem, sportowcem i pasjonatem wypraw wioślarskich. Prowadzony przez Fundację Iris, naukowców z Narodowego Muzeum Historii Naturalnej w Paryżu oraz samego Christophe’a Gruaulta projekt ma za zadanie poszerzać wiedzę społeczeństwa w kwestiach środowiskowych związanych z zasobami słodkowodnymi.

Projekt Europa pod Wiosłem to niezwykła wyprawa stworzona po to, by zwrócić uwagę na konieczność ochrony wody i bioróżnorodności rzek. Jej celem jest również edukowanie młodego pokolenia na temat przepływów wodnych, wpływu działalności człowieka na wodę oraz znaczenia zachowania pełnego obiegu wody – od podłoża po atmosferę.

Wyprawa ta pozwoli również interdyscyplinarnemu zespołowi naukowemu Narodowego Muzeum Historii Naturalnej w Paryżu (MNHN) zbadać bioróżnorodność odwiedzanych cieków wodnych oraz złożone interakcje pomiędzy ekosystemami.

Podczas tej europejskiej wyprawy Christophe Gruault będzie wiosłował 8 godzin dziennie przez 100 dni i eksplorował wody 5 krajów, przez które przepłynie: od Warszawy do Paryża, między 1 maja a 18 czerwca br.

W podróży sportowiec spotka się z uczniami francuskich szkół zagranicą w każdym kraju, przez który będzie przepływał (czyli w Polsce, Niemczech, Holandii, Belgii, a na zakończenie we Francji), aby uświadomić im znaczenie wody.

W piątek 21 kwietnia uczniowie pani Fonfrege, nauczycielki przedmiotów ścisłych, mieli okazję spotkać się z panem Gruaultem nad brzegiem Wisły i przeprowadzić z nim wywiad na temat projektu, wykorzystując przygotowane wcześniej pytania.

Nasi młodzi naukowcy mogli również zbadać wpływ działalności człowieka na środowisko na kilka sposobów:

  • poprzez dokładną inspekcję brzegów Wisły;
  • obserwując zmiany nadbrzeża rzeki od 1800 roku;
  • zadając pytania dotyczące bioróżnorodności zwierząt i roślin oraz gatunków inwazyjnych;
  • a także pobierając z Wisły próbki wody, by ocenić jej jakość i wykryć ewentualne zanieczyszczenia odpadami.

Gorąco dziękujemy Christophe’owi Gruaultowi, który przedstawił uczniom swój projekt i umożliwił im odkrycie Wisły z nowej perspektywy!