Forum Kariery – edycja 2023

W sobotę 9 grudnia na Saskiej Kępie odbyła się edycja 2023 Forum Kariery. Wydarzenie to, odbywające się co dwa lata, jest dla uczniów liceum i gimnazjum okazją do spotkania się z profesjonalistami z różnych branż. Wydarzenie ma również na celu pomóc im w wyborze kierunku studiów i ścieżki zawodowej…

W tym roku Forum Kariery skierowane było do uczniów klas 3ᵉ, 2ᵈᵉ i Tale.

Forum kariery zostało zorganizowane w formie okrągłych stołów, przy których każdy z gości miał okazję zaprezentować swój zawód i specyfikę swojej branży. W tym roku gościliśmy przedstawicieli ponad 40 firm z różnych sektorów, w tym zdrowie, prawo, dziennikarstwo, dyplomacja, finanse, technologia, architektura, handel, lotnictwo, bezpieczeństwo i telekomunikacja.

Następnie odbyła się sesja pytań i odpowiedzi z udziałem uczniów.

Nowość w tym roku: pierwsza część wydarzenia była skierowana do uczniów klas 3e i 2e, którzy wzięli udział w dyskusjach przy okrągłym stole prowadzonych przez uczniów Terminale na tematy związane z informacjami ogólnymi.

Nasi uczniowie z klasy 2nde mogli również wziąć udział w dyskusji na temat równości zawodowej, prowadzonej przez sześciu zaproszonych prelegentek z różnych firm w Polsce.

Uczniowie klas 1ère i Terminale mogli spotkać się i porozmawiać z wybranymi przez siebie profesjonalistami, w zależności od ich planów zawodowych.

Serdecznie dziękujemy wszystkim profesjonalistom, mężczyznom i kobietom, którzy przyszli porozmawiać z naszymi uczniami o ich karierze!