Odbiór dyplomów maturalnych
(sesja 2020)

Z przyjemnością zawiadamiamy, że otrzymaliśmy już dyplomy maturalne z sesji 2020. Zapraszamy do ich odbioru do czerwca 2021 r. Po tym terminie nieodebrane dyplomy zostaną odesłane do Kuratorium w Strasburgu.

Aby ustalić sposób odbioru dyplomu prosimy o kontakt mailowy 
z sekretariatem Dyrekcji pisząc na adres info@lfv.pl