Oferta pracy z naboru lokalnego

Przywiązujemy do rekrutacji szczególną wagę i poszukujemy pracowników o uznanych kwalifikacjach, dynamicznych i zmotywowanych, potrafiących pracować w zespole w wymagającym otoczeniu.

Gimnazjum-liceum

Nauczyciel biologii (niepełny etat = 15 godz. tygodniowo) 

– zatrudnienie na umowie lokalnej od 2 listopada 2020

Jego praca będzie polegać na nauczaniu zgodnie z obowiązującymi programami francuskimi, śledzeniu postępów uczniów w nauce, uczestniczeniu w rozmaitych zebraniach i radach pedagogicznych, współpracy przy realizacji planu rozwoju szkoły, angażowaniu się w życie szkoły i działania mające na celu otwarcie jej na kulturę kraju, w którym działa.

Nauczanie może obejmować klasy od 6ème do maturalnej.

 • Pierwszeństwo będą miały osoby posiadające dyplom co najmniej magisterski (lub równorzędny) z biologii, z kilkuletnim doświadczeniem w pracy w gimnazjum i liceum. 
 • Ponieważ nauczanie odbywa się wyłącznie w języku francuskim, zgodnie  z programami francuskiego Ministerstwa Edukacji Narodowej, kandydat/ka musi doskonale władać językiem francuskim. 
 • Mile widziane doświadczenie w nauczaniu we francuskim systemie szkolnictwa we Francji lub za granicą.
 • Wymagana duża umiejętność pracy w zespole i angażowania się w projekty. 
 • Konieczna jest znajomość narzędzi informatycznych stosowanych w nauczaniu. 
 • Potrzebne są umiejętność szybkiego reagowania oraz dyspozycyjność.
 • Pożądana jest dobra znajomość języka angielskiego, znajomość języka polskiego będzie dodatkowym atutem.

Jak kandydować?

Kandydaci proszeni są o przesłanie do Liceum dossier « Recrutement SVT » .

Dossier powinno zawierać :

 • aktualne CV (w miarę możliwości ze zdjęciem nie starszym niż 6 miesięcy) w języku francuskim;
 • list motywacyjny w języku francuskim;
 • potwierdzoną kopię dyplomów ;
 • wszelkie dokumenty, jakie kandydat uzna za istotne dla swojej kandydatury.

Kompletne dossier prosimy przysyłać do 30 września 2020 r. do godz. 16.00 mailem na adres : ekoziarska@lfv.pl 

Jedynie kandydatury kompletne i przesłane w terminie będą brane pod uwagę.