Spotkanie z Laurent Marchand, redaktorem naczelnym Ouest France

14 marca 2024 r. w sali gimnastycznej na Saskiej Kępie uczniowie mieli niepowtarzalną okazję spotkać się z Laurent Marchand, redaktorem naczelnym i międzynarodowym felietonistą w gazecie Ouest France. Spotkanie, zorganizowane przez uczniów klas Première i Terminale specjalizujących się w geopolityce, dało uczniom możliwość poznania świata dziennikarstwa poprzez rozmowę z ekspertem w tej dziedzinie…

Spotkanie rozpoczęło się od przedstawienia Laurent Marchand, który opowiedział o swojej ponad 15-letniej karierze korespondenta Radio France i Ouest France we Włoszech i Watykanie. Uczniowie byli zafascynowani anegdotami, którymi pan Marchand podzielił się na temat swojego doświadczenia dziennikarskiego i roli w prestiżowej francuskiej gazecie.

Aby spotkanie było bardziej interaktywne, uczniowie przygotowali różne pytania, aby dowiedzieć się więcej o pracy dziennikarza i szczególnych cechach Ouest France. Podczas quizu liczbowego Laurent Marchand był w stanie podkreślić skalę czytelnictwa gazety i imponującą liczbę dziennikarzy, którzy ją współtworzą.

Następnie uczniowie zadali serię pytań „czy wolisz”, w których Laurent Marchand musiał wybrać między różnymi praktykami dziennikarskimi, a następnie uargumentować swój wybór i przyjąć przeciwny pogląd. To zabawne ćwiczenie pozwoliło uczniom lepiej zrozumieć wybory redakcyjne i kwestie związane z byciem dziennikarzem.

Ostatnia część spotkania poświęcona była interaktywnej grze z post-itami, w której uczniowie wybierali przymiotniki reprezentujące aspekty zawodu dziennikarza. Dla każdego wybranego słowa Laurent Marchand podzielił się osobistą anegdotą, oferując unikalny wgląd w swoje doświadczenie zawodowe.

Pod koniec tego wzbogacającego spotkania uczniowie mieli okazję zadać panu Marchandowi własne pytania.

Bardzo dziękujemy Panu Laurent Marchand za jego dyspozycyjność i chęć podzielenia się swoim doświadczeniem. Spotkanie to zostanie zapamiętane jako wyjątkowe i inspirujące doświadczenie dla początkujących młodych dziennikarzy z LFV.