Zebrania informacyjne z nauczycielami (Saska Kępa)

Drodzy rodzice,

Zebrania informacyjne z nauczycielami odbędą się według poniższego planu.

Te pierwsze tegoroczne spotkania będą okazją do zapoznania się z ekipą pedagogiczną a w szczególności z wychowawcą klasy Państwa dziecka. Odbędą się one poziomami w salach wskazanych na planie.