Profil nauczyciela: Etienne Velay

Etienne Velay, który od 4 lat uczy matematyki w Lycée français de Varsovie, od najmłodszych lat pasjonuje się matematyką. Po uzyskaniu CAPES w 2015 roku i tytułu magistra na Uniwersytecie w Caen w 2016 roku spędził kilka lat ucząc w różnych placówkach we Francji, zanim dołączył do LFV w 2020 roku. Dzieli się z nami swoją wizją nauczania i cennymi radami dla studentów…

CZY MOŻE PAN POWIEDZIEĆ COŚ WIĘCEJ O SWOIM WYKSZTAŁCENIU I KARIERZE?

Od dziecka pociągała mnie matematyka. Z mojego punktu widzenia, w przeciwieństwie do innych dyscyplin, matematyka pozwala nam dojść do pewnych wniosków za pomocą rygorystycznych demonstracji. Ta pasja do przedmiotu i chęć rozwijania krytycznego myślenia u młodych ludzi doprowadziły mnie do nauczania matematyki.

Po ukończeniu CAPES w 2015 roku i uzyskaniu tytułu magistra na Uniwersytecie w Caen w 2016 roku rozpocząłem karierę jako nauczyciel na zastępstwie w różnych szkołach w departamencie La Manche. Następnie przez rok uczyłem w liceum w Beauvais, a w 2020 roku dołączyłem do Szkoły Francuskiej w Warszawie. Uczyłem uczniów klas 6ᵉ do Terminale.

Obecnie uczę matematyki w klasach 4ᵉ i 2ᵈᵉ, a także „matematyki dodatkowej” dla uczniów Terminale. Jestem również wychowawcą klasy 4ᵉ.

OSTATNIE RANKINGI PISA POKAZUJĄ, ŻE UCZNIOWIE WE FRANCJI MAJĄ PROBLEMY Z MATEMATYKĄ. CZY W WARSZAWIE TEŻ JE WIDAĆ?

Ja również zauważam te trudności od kilku lat. Nierzadko zdarza się, że uczniowie źle rozumieją ułamki lub mają trudności z rozwiązywaniem równań, lub stosowaniem wzorów geometrycznych. Trudności te są mniej odczuwalne w LFV niż we Francji. Różnica ta wynika prawdopodobnie z bardziej sprzyjających warunków nauki w LFV, takich jak mała liczebność klas.

NA CO ZWRACASZ UWAGĘ W SPOSOBIE NAUCZANIA, ABY ZACHĘCIĆ UCZNIÓW DO POLUBIENIA MATEMATYKI I ODNOSZENIA SUKCESÓW?

Na początku roku nierzadko słyszę, jak uczniowie mówią, że „nie radzą sobie” z matematyką. Kiedy niektórzy z moich uczniów nisko oceniają swoje umiejętności matematyczne, moim priorytetem jest przywrócenie im pewności siebie. Często porównuję naukę matematyki do uprawiania sportu lub gry na instrumencie muzycznym: aby robić postępy, trzeba ćwiczyć, powtarzać ćwiczenia, akceptować błędy i uczyć się na nich.

JEST PAN ZNANY Z SZEROKIEGO WYKORZYSTANIA NARZĘDZI CYFROWYCH NA LEKCJACH. CZY MOŻE NAM PAN POWIEDZIEĆ COŚ WIĘCEJ NA TEN TEMAT? JAK TO WPŁYWA NA SUKCES UCZNIÓW?

Byłem zainteresowany wykorzystaniem tych narzędzi na zajęciach od początku mojej kariery. Okres covidowy skłonił mnie do lepszego wykorzystania technologii cyfrowej. To wtedy kupiłem tablet graficzny, dzięki któremu mogłem zarówno prowadzić zajęcia, jak i ilustrować to, co mówiłem: wszystko było rysowane lub pisane na żywo na ekranie każdego ucznia.

Dziś używam tabletu w klasie każdego dnia, w połączeniu z projektorem wideo. Nagrywam i udostępniam wszystkie materiały pisemne z lekcji na Dysku: uczniowie mogą do nich wrócić w dowolnym momencie. Bez tego narzędzia nie byłbym w stanie odręcznie zapisywać wzorów matematycznych na tablicy podczas sesji, a następnie ich zapisywać. Teraz mogę nawet wrócić do tej pracy i zmodyfikować ją podczas kolejnej lekcji.

Regularnie udostępniam sekwencje ćwiczeń online za pośrednictwem strony Sacado. Strona ta zapewnia przejrzysty przegląd postępów poczynionych przez uczniów, szeroki i zróżnicowany wybór ćwiczeń wraz z ich poprawkami oraz możliwość dostosowania sekwencji do konkretnych potrzeb każdego ucznia.


MATEMATYKA JEST NIEZBĘDNA DO STUDIOWANIA NAUK ŚCISŁYCH, INŻYNIERII LUB MEDYCYNY. JAKICH RAD UDZIELIŁBY PAN RODZINOM LUB UCZNIOM, ABY POMÓC IM ODNIEŚĆ SUKCES?

Nawet studenci, którzy nie zamierzają studiować nauk ścisłych, muszą zrozumieć, że matematyka przede wszystkim rozwija logikę i rozumowanie. Dla tych, którzy chcą studiować nauki ścisłe, konieczne jest wybranie specjalności „matematyka” w klasach Première i Terminale.

Aby przygotować się do tej specjalności, kluczowe jest solidne przygotowanie z matematyki. Uczniowie muszą regularnie powtarzać lekcje, ćwiczyć w domu, w szczególności powtarzając ćwiczenia, które widzieli w klasie, i nie tracić motywacji po słabej ocenie. Wytrwałość jest kluczem do nauki matematyki. Cała moja praca ma na celu pomóc moim uczniom osiągnąć taką postawę i taki poziom.