Profil nauczyciela: Yannis Begard

Po wielu zagranicznych doświadczeniach, 8 lat temu do Liceum Francuskiego w Warszawie dołączył Yannis Begard – nauczyciel filozofii i nie tylko. Dziś objaśnia nam tę – nadal często niezrozumianą – dyscyplinę i daje uczniom kilka rad, jak dobrze zdać pisemny egzamin maturalny z filozofii.

OPOWIE NAM PAN O SWOJEJ KARIERZE?

Po studiach na Sorbonie w Paryżu i specjalizacji w filozofii sztuki pracowałam najpierw w Wietnamie, a następnie w Ekwadorze. W 2014 roku dołączyłam do Liceum Francuskiego w Warszawie.

W ciągu mojej pracy zawodowej uczyłam zatem filozofii, a także języka francuskiego oraz etyki i edukacji obywatelskiej. Dziś w Warszawie jestem nauczycielem filozofii oraz przedmiotu specjalizacyjnego „Nauki humanistyczne, literatura i filozofia”. Zajmuję się także szkolnym doradztwem zawodowym dla uczniów.

JAK WYGLĄDAJĄ PANA LEKCJE?

Staram się budować je na zasadzie esejów, czyli zgodnie z podejściem problemowym. Dzięki temu uczniowie łatwiej – bo przez naśladownictwo – przyswajają metody, których na początku roku nie znają jeszcze zbyt dobrze.

Nawiasem mówiąc, preferuję formę dialogu, który moim zdaniem sprawia, że przedmiot jest stosunkowo przystępny. W klasie maturalnej wszyscy uczniowie mają cztery godziny filozofii tygodniowo, a zatem – mimo wysokich wymagań, zwłaszcza w zakresie spójności logicznej – lekcje muszą być zrozumiałe dla każdego.

CZY PANA ZDANIEM ISTNIEJĄ JAKIEŚ RÓŻNICE MIĘDZY FILOZOFIĄ A SPECJALIZACJĄ „NAUKI HUMANISTYCZNE”?

Według mnie, nauczanie w ramach specjalizacji rozwija inne aspekty. Jego celem jest przekazanie uczniom solidnej wiedzy ogólnej w dziedzinie nauk humanistycznych, zatem program nie ogranicza się tu do pochylania się nad klasycznymi tekstami.

Specjalizacja ta zachęca natomiast do organizowania np. wyjść do kina, muzeów lub galerii, co przyczynia się też do wzmacniania powiązań między naszym programem nauki a krajem goszczącym.

Najciekawsze w niej jest to, że prowadzi ją zarówno nauczyciel literatury, jak i filozofii, co przekłada się na pracę zespołową, którą zresztą bardzo lubię.

CO WEDŁUG PANA DAJE UCZNIOM NAUCZANIE FILOZOFII?

Nauczanie filozofii jest ważne, ponieważ w połączeniu z innymi dyscyplinami rozwija zmysł krytyczny uczniów. Niekiedy odbija się echem od innych przedmiotów, zachęcając uczniów do wykorzystywania wiedzy choćby z zakresu nauk humanistycznych czy ścisłych.

DLACZEGO SĄDZI PAN, ŻE TEN PRZEDMIOT JEST W SZKOLE UZASADNIONY?

Ponieważ kwestionuje wartości, które nasze społeczeństwo często idealizuje, takie jak np. użyteczność czy wydajność.

Patrząc bardziej abstrakcyjnie, pokazuje nam też różnicę między sceptycyzmem a cynizmem i godzi myślenie analityczne z kreatywnością.

CO DORADZIŁBY PAN UCZNIOM, KTÓRZY CHCĄ DOBRZE NAPISAĆ EGZAMIN MATURALNY Z FILOZOFII?

Moja pierwsza maturalna porada to systematycznie pracować do ostatnich dni przed egzaminem, ponieważ z punktu widzenia egzaminatora ważne jest, by móc w arkuszu odnaleźć dowody kilkumiesięcznej pracy ucznia. W obecnym formacie matura pisemna z filozofii jest jedynym wspólnym pisemnym egzaminem, który ma miejsce pod koniec roku szkolnego, w czerwcu. Daje to uczniom czas na przyswojenie szczególnych metod, które mają do niego zastosowanie.

Radzę też licealistom pisać prace, zwłaszcza eseje, kierując się zmysłem badawczym i dążąc do udowadniania tez.

Bardziej konkretnie, jeśli chodzi o naukę, polecam wybierać jeden czy dwa teksty z każdego rozdziału i dokładnie sprawdzić, czy jesteśmy w stanie precyzyjnie wykorzystać elementy z lekcji i je zreferować.