Seminarium AEFE dla dyrektorów szkół w strefie Europy Środkowej i Wschodniej

W dniach 8-10 listopada mieliśmy przyjemność gościć dyrektorów francuskich szkół za granicą w Strefie Europy Środkowo-Wschodniej — ZECO — na seminarium organizowanym przez AEFE. Wydarzenie było okazją do wspólnej pracy nad głównymi celami rozwoju i wpływu francuskich szkół w regionie…

Uczestnicy zostali powitani przez naszą dyrektorkę, panią Anne Lesage, oraz przez pana Audelin Chappuis, doradcę ds. współpracy i działań kulturalnych w Ambasadzie Francji oraz dyrektora Instytutu Francuskiego w Polsce. Podczas seminarium gościliśmy również Panią Scherer Effosse, Dyrektorka Generalna AEFE, której mieliśmy przyjemność zaprezentować naszą szkołę.

Spotkanie było okazją dla dyrektorów szkół z Europy Środkowo-Wschodniej do omówienia planu działania sieci AEFE na okres 2023-2026, podzielenia się najlepszymi praktykami w całym regionie, ale także do poznania nowych narzędzi wprowadzonych przez AEFE (platforma AGORA Monde, szkolenie personelu, system e-nov – innowacje cyfrowe).

Podczas seminarium uczestnicy mogli powitać i poznać nową kadrę zarządzającą strefą oraz kontynuować prace nad szkoleniem personelu i innowacjami edukacyjnymi. Uczestnicy wzięli również udział w warsztatach dotyczących strategii rozwoju strefy.

Cieszymy się, że mogliśmy zaprezentować innym szkołom w sieci naszą piękną stolicę!