Stanowiska wolne i potencjalnie wolne w nowym roku szkolnym 2024-2025

W ramach przygotowań do nowego roku szkolnego 2024-2025 Liceum Francuskie w Warszawie, placówka szkolna zarządzana przez Agencję ds. szkolnictwa francuskiego za granicą (AEFE), przeprowadza rekrutację pracowników zatrudnianych na umowie lokalnej. Przywiązujemy do rekrutacji szczególną wagę i poszukujemy pracowników o uznanych kwalifikacjach, dynamicznych i zmotywowanych, potrafiących pracować w zespole w wymagającym otoczeniu. Pracowników na poniższych stanowiskach zatrudnimy od 1 września 2024 r.

Przedszkole i szkoła podstawowa

2 nauczycieli/ki nauczania początkowego w pełnym wymiarze czasu pracy

1 nauczyciel/ka nauczania początkowego (stanowisko potencjalnie wolne) w niepełnym wymiarze czasu pracy 

Wymiar czasu pracy nauczyciela nauczania początkowego w ramach pełnego etatu wynosi 27 godz. tygodniowo:

 • Nauczyciel-wychowawca w przedszkolu i w szkole podstawowej podlega dyrektorowi placówki i dyrektorowi szkoły podstawowej.
 • Ściśle współpracuje z innymi nauczycielami danego cyklu nauczania czy szkoły.
 • Praca w szkole na Sadybie.

Oczekiwania względem kandydata/tki:

 • Biegła znajomość języka francuskiego.
 • Doświadczenie w pracy w charakterze nauczyciela nauczania początkowego we francuskim systemie edukacji.
 • Dobra znajomość technologii cyfrowych.
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Kandydat/ka idealny/a będzie posiadał/a uprawnienia nauczycielskie potwierdzone CRPE oraz kwalifikacje do nauczania języka angielskiego i francuskiego jako obcego.

Pomoc przedszkolna w pełnym wymiarze czasu pracy

Pracownik/ca będzie odpowiedzialny/a za animację edukacyjną, dbanie o higienę i opiekę nad dziećmi w oddziałach przedszkolnych.

Kandydaci/tki winni/y zwrócić szczególną uwagę na specyficzny profil uczniów, przyjmowanych do przedszkola: muszą wykazać się wykształceniem i/lub doświadczeniem zawodowym, świadczącym o dobrej znajomości pracy z bardzo małymi dziećmi.

Mile widziane osoby dyskretne, skuteczne w pracy, wykazujące inicjatywę i komunikatywne.

Znajomość języka francuskiego będzie atutem.

Wymiar czasu pracy: 40 godzin tygodniowo.

Jak kandydować ?

Kandydaci/tki proszeni/one są o przesłanie do Liceum dossier « Recrutement 2024 ».

Dossier powinno zawierać:

 • aktualne CV (w miarę możliwości ze zdjęciem nie starszym niż 6 miesięcy);
 • list motywacyjny;
 • kopię dyplomów;
 • wszelkie dokumenty, jakie kandydat/ka uzna za istotne dla swojej kandydatury.

Kompletne dossier prosimy przysyłać do wtorku 28 maja 2024 mailem na adres: ekoziarska@lfv.pl 

Jedynie kandydatury kompletne i przesłane w terminie będą brane pod uwagę.