Mozaika Klimatyczna, czyli podniesienie świadomości kryzysu klimatycznego wśród uczniów

W dniach 26-29 września na Sadybie Virginie Little z Little Greenfinity i Marie Peccoud z grupy Varsauvons la Planète zorganizowały warsztaty dla klas CM2 w ramach Mozaiki Klimatycznej. Ich celem było podniesienie wśród uczniów świadomości zagrożenia klimatycznego poprzez zabawę.

Od kilku lat jednym z priorytetów Liceum Francuskiego w Warszawie jest edukacja na rzecz zrównoważonego rozwoju. Szkoła nie szczędzi wysiłków, by zmotywować uczniów do ochrony środowiska – zwłaszcza poprzez warsztaty.

W ramach tego projektu nasi uczniowie klas CM2 spędzili wiele wrześniowych godzin nad mechanizmami i wyzwaniami związanymi ze zmianami klimatycznymi.

W grupach siedmio- lub ośmioosobowych udało im się stworzyć własną mozaikę klimatyczną, która pozwoliła im zrozumieć powiązania między różnymi aspektami eksploatacji środowiska przez człowieka oraz ich konsekwencje.

Po etapie przemyśleń przyszedł czas na puszczenie wodzy fantazji. Każda grupa dostała za zadanie udekorować swoją mozaikę oraz ją zatytułować. Wśród tytułów znalazły się:

  • „Jak dzieci naprawią błędy dorosłych?”,
  • „Klasa CM2C zwiera szyki przeciw zmianom klimatycznym” czy
  • „Zatrzymajmy zmiany klimatyczne”.

Na zakończenie warsztatów każdy uczeń sformułował też kilka działań, które sam chciałby wdrożyć, by przeciwdziałać zmianom klimatu – czy to w zakresie mobilności, żywności, konsumpcji, czy też zużycia domowej energii. Na koniec dzieci otrzymały certyfikaty.

Gratulujemy uczniom ciekawości i zaangażowania!

Bardzo dziękujemy też Virginie Little i Marie Peccoud za zorganizowanie warsztatów.